Megjelent az Alföld 2022. februári száma

Alföld 2022/2.

Februári számunkat Nagy Károly Zsolt fotóösszeállítása illusztrálja, amelyet a bodrogkeresztúri zsidó temetőben készített, s amelyhez egy rövid kommentárt is írt Az Úr szőlőskertje címmel. Lanczkor Gábor legújabb, Sarjerdő című verseskönyében van egy vers, amely a keresztúri temető egyik sírját idézi meg – Winkler Frida sírja látható az egyik fényképen, Lanczkortól regényrészlet olvasható a lapban, említett kötetéről pedig Meiszterics Adrienn írt kritikát. A szépirodalmi rovatban publikáló több másik szerző – Tóth Krisztina, Csabai László, Győri László – könyvét is recenzeálja Görföl Balázs, Pogrányi Péter és Bakonyi István, Korpa Tamás verseihez pedig Herczeg Ákos interjúja kapcsolódik a Kilátó rovatban, amelyben Boros János Térey János A Legkisebb Jégkorszak című művéről írt. Korpa költészete a tanulmány rovatban is terítékre kerül: az itt szereplő írások rajta kívül Rilke, Gottfried Benn, Nemes Nagy Ágnes művészetét tárgyalják (Kulcsár Szabó Ernő, Mezei Gábor, Kolozsi Blanka).

Az említetteken túl verseket közöl Kürti László, Izsó Zita, Sirokai Mátyás, Tábor Ádám, Didi Xénia, Pál Sándor Attila, prózát pedig Vörös István, Szeifert Natália és Beck Tamás. Pinczési Botond a Ránk bízott kert című ökoköltészeti antológiáról írt, Vincze Richárd a Bia hangja című tanulmánykötetről, Mártonffy Marcell pedig Görföl Tibor teológiai munkáját elemzi.

Nagy Károly Zsolt fényképei

Tartalom – 2022. február

Szépirodalom

VÖRÖS ISTVÁN: A fodrász (novella)
KÜRTI LÁSZLÓ versei: new age; nagyiék temetésén
IZSÓ ZITA versei: A vendégség vége; Interjú az alvóval; Bekerített erdő
SIROKAI MÁTYÁS versei: Két szempár között a legrövidebb út; A legvékonyabb ágak végén is
CSABAI LÁSZLÓ: Segítség (novella)
TÓTH KRISZTINA: A majom szeme (regényrészlet)
GYŐRI LÁSZLÓ versei: Csokonai Vitéz Mihály ébresztése; Öten öt vaságyon; Egyetemi emlék; Ritkuló világ
TÁBOR ÁDÁM versei: Kovidkor, kint; blake vɜːs
DIDI XÉNIA versei: Gipsz; Halott madár; Valami nehéz
SZEIFERT NATÁLIA: Örökpanoráma (regényrészlet)
BECK TAMÁS: Felnyílt a szemük (novella)
KORPA TAMÁS versei: Jelenés a Sorában; Piccola Italia, Str. Emil Racoviță 20.; Házsongárd live
PÁL SÁNDOR ATTILA verse: Hortus Conclusus
LANCZKOR GÁBOR: Szaturnuszi mesék (regényrészlet)

Kilátó

NAGY KÁROLY ZSOLT: Az Úr szőlőskertje
BOROS JÁNOS: Ragály Regény (Térey János: A Legkisebb Jégkorszak)
Közel kerülni a fákhoz (Korpa Tamással Herczeg Ákos beszélget A lombhullásról egy júliusi tölggyel című kötetről)

Tanulmány

KULCSÁR SZABÓ ERNŐ: A biosz „dinamikájának” felfüggesztése (Rilke – Benn – Szabó Lőrinc)
MEZEI GÁBOR: Az organikus nyelvi megmutatkozása Nemes Nagy Ágnes verseiben (A légzés példája)
KOLOZSI BLANKA: „mint egy hír, tölgy-alakban” (Hírközlés és nyelvi viszonylétesítés Nemes Nagy Ágnes és Korpa Tamás verseiben)

Szemle

GÖRFÖL BALÁZS: Ameddig csak elér a fény (Tóth Krisztina: Bálnadal)
MEISZTERICS ADRIENN: Az emlékezet kitérői (Lanczkor Gábor: Sarjerdő)
BAKONYI ISTVÁN: Természetes hang (Győri László: Éjszakai híd)
PINCZÉSI BOTOND: Az irodalom természete (Ránk bízott kert, Ökoköltészet – Világirodalmi antológia, szerk. Bordás Máté, Sipos Tamás)
MÁRTONFFY MARCELL: Teológiai paradigmák határán (Görföl Tibor: A kritika hangja és a valóság szeretete. A kereszténység korunk európai kultúrájában)
POGRÁNYI PÉTER: Szindbád főfelügyelő Nyugaton (Csabai László: Inspektor Szindbád)
VINCZE RICHÁRD: Bia hangjai (Bia hangja. Az erőszak irodalmi és nyelvelméleti reprezentációi, szerk. Balogh Gergő – Pataki Viktor)

Képek: NAGY KÁROLY ZSOLT fényképei

Nagy Károly Zsolt fényképei

Hozzászólások