Városi irodalmi nagyrendezvények

Az Alföld szerkesztősége kezdettől rendszeresen részt vesz a debreceni irodalmi nagyrendezvények koncipiálásában és szervezésében. Az 1971-ben indult Debreceni Irodalmi Napokról szóló tudósításokat, illetve az előadások szerkesztett szövegét a lap 1980 óta évente közli. A ’90-es évek elejétől a programsorozat szakmai irányítója Aczél Géza volt. 2015 óta Szirák Péter a rendezvény kurátora. Néhány emlékezetes tanácskozás címe: Merre tart az irodalom(tudomány)? (1995); Műfordítás, világirodalom, komparatisztika (1998); Van-e posztmodern? (2002); Regény és történelem (2004); Az irodalomtörténet-írás esélyei (2011); Merre tart a világirodalom? (2014); Ars poeticák és írói imázsok (2015), A siker (2016), Hitvallás és irodalom (2017), Kultusz (2018), A paródia (2019), A figyelem (2021).

A Költészeti Fesztivált Debrecen városa 2004-ben hívta életre, az első időszakban a rendezvénysorozat egyik, majd egyetlen kurátora Aczél Géza volt. A fesztivál 2014-től, Szirák Péter kurátorsága mellett megújult: az esemény közművelődési funkciója és fesztiváljellege (KirakaTransz, Versséta, Rájátszás stb.) erősödött („Versben utazunk” – video-összefoglaló). 2014-ben Térey János, 2015-ben Kovács András Ferenc, 2016-ban Takács Zsuzsa és Oravecz Imre, 2017-ben Buda Ferenc, 2018-ban Háy János voltak az esemény díszvendégei.

Az Ünnepi Könyvhét egyedülálló magyar kulturális rendezvénysorozat: több mint nyolc évtizedes múlttal, s évről évre töretlen sikerrel és népszerűséggel. Debrecen régóta részt vállal e nemes tradíció ápolásában. A debreceni könyvhét kurátora a ’90-es évek végétől mintegy másfél évtizeden át Aczél Géza volt. Az esemény 2013-tól, Szirák Péter kurátori elképzelése szerint új alakot öltött („Olvasni arany!” – video-összefoglaló). A megújult könyvhétnek legfontosabb célkitűzése Debrecen változatos kulturális hagyományainak felidézése, az írók és olvasók személyes találkozásának előtérbe helyezése, a könyves napok igazi fesztivállá alakítása. Az utóbbi évek rendezvényeinek szlogenjei: „Debrecen, a könyves város” (2013); „Könyvekkel ingujjban” (2014); „Olvasni arany!” (2015); „Utazunk az irodalomba(n)” (2016), „Holtig haza: Debrecen” (2017), „A hallgatás hangja” (2018), „Aki kíváncsi” (2019), „Könyvvel könnyebb!” (2021).