Az Alföld: szellemi műhely

Az 1950-ben alapított debreceni irodalmi folyóirat kezdetben Építünk címmel jelent meg, 1954-től lett Alföld a címe. Országos jelentőségűvé az 1970-es években vált, amikor többféle szellemi és ízlésvilág hordozója lett, a minőségelv elhanyagolhatatlan kitüntetettségével. A mások mellett Juhász Béla, Márkus Béla, Aczél Géza, Fülöp László és Imre László által szerkesztett folyóirat teret adott a Barta János-iskola irodalomtörténészeinek, képviselte a nép-nemzetiek akkori progresszivitását, igyekezett megismertetni a határon túli magyar irodalmat, s ugyanakkor a lapban közölt Esterházy Péter és Tandori Dezső, s a máshol ritkán szóhoz jutó Oravecz Imre is.

A ’90-es évek elejétől új korszak kezdődött: egyre nagyobb teret kapott a folyóiratban az akkor „fiatal irodalom”-nak nevezett irányzat és az azt értelmező új kritikai szemlélet. Az új iránti kíváncsiság és a kísérletező kockázatvállalás szakmai-alkati feltételei mindig is jelen voltak az Alföldben: Aczél Géza avantgárd-kutató volt, Keresztury Tibor és Mészáros Sándor pedig a ’80-as évek közepétől a megújuló irodalmi ízlés elkötelezettjeivé váltak. Az egyetemmel való szoros kapcsolat, az onnan kikerülő fiatal irodalmárok új orientációja is igényelte a változást. A hermeneutika és a recepcióesztétika erőteljesebb hatására a debreceni és a budapesti ifjak a nagy múltú (s manapság is példásan aktív) Alföld Stúdióban találtak egymásra. Az akkor indulók később a dekonstrukció és a mediális kultúratudomány távlatait igyekeztek kiaknázni, s valóban markáns és maradandó arcélt kölcsönöztek a lapnak.

A 2016 januárjában megalakult szerkesztőség a folyóirat nemes hagyományait igyekszik megőrizni: legáltalánosabban a nyitottság, a minőség és a tehetséggondozás alapelvét, vagyis a szellemi műhelyként való működést. Régi-új, s biztatóan fiatal munkatársaimmal együtt egy gyorsabb ritmusú és bővebb repertoárú folyóiratot képzeltünk el, amely a művészeti produkciók tágabb körét közvetíti az olvasóinak, s amely egyes kulturális folyamatokat nemzetközi kitekintésben is megmutat, ezért tematikus számokat, valamint szép- és szakirodalmi fordításokat is megjelentetünk. 2020-tól megindult az új online-Alföld, alapos tervezés után pedig 2020 januárjától kikerült a nyomdából az új arculatú print. Az is fontos, hogy személyesen is „látva lássanak”, vagyis hogy jobban megmutassuk magunkat az olvasóknak, ezért rangos szerzőink társaságában a korábbiaknál többször lépünk a város és az ország közönsége elé. Hiszünk abban, hogy ha jó lapot szerkesztünk, akkor jobb lesz az irodalom is, s akkor még jobb lapot szerkeszthetünk!