Városi irodalmi nagyrendezvények

Az Alföld szerkesztősége kezdettől rendszeresen részt vesz a debreceni irodalmi nagyrendezvények koncipiálásában és szervezésében. Az 1971-ben indult Debreceni Irodalmi Napokról szóló tudósításokat, illetve az előadások szerkesztett szövegét a lap 1980 óta évente közli. A ’90-es évek elejétől a programsorozat szakmai irányítója Aczél Géza volt. 2015 óta Szirák Péter a rendezvény kurátora. Néhány emlékezetes tanácskozás címe: Merre tart az irodalom(tudomány)? (1995); Műfordítás, világirodalom, komparatisztika (1998); Van-e posztmodern? (2002); Regény és történelem (2004); Az irodalomtörténet-írás esélyei (2011); Merre tart a világirodalom? (2014); Ars poeticák és írói imázsok (2015), A siker (2016), Hitvallás és irodalom (2017), Kultusz (2018), A paródia (2019), A figyelem (2021), A lektűr (2022), A klasszikus (2023).

A Költészeti Fesztivált Debrecen városa 2004-ben hívta életre, az első időszakban a rendezvénysorozat egyik, majd egyetlen kurátora Aczél Géza volt. A fesztivál 2014-től, Szirák Péter kurátorsága mellett megújult: az esemény közművelődési funkciója és fesztiváljellege (KirakaTransz, Versséta, Rájátszás stb.) erősödött („Versben utazunk” – video-összefoglaló). 2014-ben Térey János, 2015-ben Kovács András Ferenc, 2016-ban Takács Zsuzsa és Oravecz Imre, 2017-ben Buda Ferenc, 2018-ban Háy János voltak az esemény díszvendégei. 2019-ben Ady jövője címmel rendeztünk tanácskozást. 2021-ben Márai Sándor Halotti beszéd és Domokos István Kormányeltörésben című verse állt a középpontban. 2022-ben Nemes Nagy Ágnes születésének centenáriuma alkalmából emlékeztünk meg a költő életművéről.

Az Ünnepi Könyvhét egyedülálló magyar kulturális rendezvénysorozat: több mint nyolc évtizedes múlttal, s évről évre töretlen sikerrel és népszerűséggel. Debrecen régóta részt vállal e nemes tradíció ápolásában. A debreceni könyvhét kurátora a ’90-es évek végétől mintegy másfél évtizeden át Aczél Géza volt. Az esemény 2013-tól, Szirák Péter kurátori elképzelése szerint új alakot öltött („Olvasni arany!” – video-összefoglaló). A megújult könyvhétnek legfontosabb célkitűzése Debrecen változatos kulturális hagyományainak felidézése, az írók és olvasók személyes találkozásának előtérbe helyezése, a könyves napok igazi fesztivállá alakítása. Az utóbbi évek rendezvényeinek szlogenjei: „Debrecen, a könyves város” (2013); „Könyvekkel ingujjban” (2014); „Olvasni arany!” (2015); „Utazunk az irodalomba(n)” (2016), „Holtig haza: Debrecen” (2017), „A hallgatás hangja” (2018), „Aki kíváncsi” (2019), „Könyvvel könnyebb!” (2021), „Könyvutcába kéne menni!” (2022).

Térey Könyvünnep: A 2019. június 3-án elhunyt Térey János 1970. szeptember 14-én Debrecenben született, itt vált felnőtté és szülővárosához mindig hű maradt. A kortárs magyar irodalom egyik legtehetségesebb és legtermékenyebb írásművésze átformálta a költészet nyelvét, felújította a verses regény és a zenedráma műfaját, új értelmet adott a pátosznak és az elégiának, a szatírának és a társalgási drámának, a disztópiának és a memoárnak. Olvasói, az irodalom ínyencei tudják, hogy milyen megragadó erejűvé, milyen intenzitásúvá formálta a műveit. S mindezt lenyűgöző műveltséggel és rendkívüli nyelvi fantáziával tette. Olyan újító volt, aki messzemenőleg tisztelte a hagyományt, így szülővárosának épített és szellemi örökségét is. A legnagyobb debreceniek nyomdokain járva a „maradandóságot” az értékek megújító megőrzéseként fogta fel. A nem sejtett vég előtti hónapokat a nagyszabású emlékirat, a Boldogh-ház, Kétmalom utca című család- és várostörténeti opusz megírásával töltötte. Alászállt a múltak kútjába, hogy felhozza egy cívis nemzetség és vele egy titkát váltig őrző város ellentmondásos történetét. A levéltárak és a lelkek mélyére ereszkedett, hogy a gyarapodás és romlás, a céltudatosság és úttévesztés, az építés és rombolás, a szenvedély és a szenvedés, a szeretet és az ártás különös, egyedi és mégis közös mintázatát megmutassa nekünk. E posztumusz memoár önelemző elszántsága, okossága és mívessége, katartikus megvilágító ereje is bizonyítéka annak, hogy Térey János váratlan és korai halála felbecsülhetetlen vesztesége szellemi közösségünknek.

Vigaszunk csak az lehet, hogy olvassuk műveit és megőrizzük emlékét. Ennek jegyében 2020-ban, a költő születésének 50. évfordulója tiszteletére, hagyományteremtő szándékkal alapítottuk meg a város immár negyedik irodalmi nagyrendezvényét, a Térey Könyvünnepet. A minden év szeptember közepén megtartott Térey-napokon könyvbemutatókkal, kerekasztal-beszélgetésekkel, sétaszínházi előadásokkal emlékezünk a kortárs magyar irodalom Debrecennek oly kedves alkotójára.