Alföld könyvek

Más irodalmi folyóiratokhoz hasonlóan 1998-ban az Alföld és a Csokonai Kiadó Alföld könyvek címmel sorozatot indított a laphoz kötődő, a folyóirat korszerű irodalmi elkötelezettségét támogató munkatársainak műveiből. A sorozat szerkesztője Aczél Géza,tipográfusaKass János volt.

Megjelent kötetek

 1. Szegedy-Maszák Mihály: Irodalmi kánonok (tanulmányok, 1998)
 2. Szirák Péter: Folytonosság és változás. A 80-as évek prózájáról (monográfia, 1998)
 3. Kulcsár Szabó Ernő: A megértés alakzatai (tanulmányok, 1998)
 4. Angyalosi Gergely: Kritikus határmezsgyén (tanulmányok, 1999)
 5. Halász László: Az értelmezés változatai (tanulmányok, 2000)
 6. Németh G. Béla: Hét folyóirat 1945-1950 (tanulmányok, 2000)
 7. Balassa Péter: Törésfolyamatok ( tanulmányok, 2001)
 8. Vándor szövevény (Az Alföld Stúdió antológiája, szerk. Szirák Péter, 2001)
 9. Vajda Mihály: Tükörben (esszék, 2001)
 10. Dobos István: Az irodalomértés formái (tanulmányok, 2002)
 11. Simon Attila: Az örök feladat (antik tanulmányok, 2002)
 12. Thomka Beáta: Glosszárium (tanulmányok, 2003)
 13. Poszler György: Kié ez a történelem? (esszék, 2003)
 14. Dérczy Péter: Vonzás és választás (tanulmányok, 2004)
 15. Bényei Tamás: Archívumok (világirodalmi tanulmányok, 2004)
 16. Radnóti Sándor: Műhelymunka (esszék, 2004)
 17. Kulcsár-Szabó Zoltán: Hermeneutikai szakadékok (tanulmányok, 2005)
 18. Heller Ágnes: Megtestesülés (filozófiai esszék, 2005)
 19. Borbély Szilárd: Árkádiában (tanulmányok, 2006)
 20. Kardos András: Kritikus apák (esszék, 2008)
 21. Szótér (Az Alföld Stúdió antológiája, szerk. Fodor Péter és Szirák Péter, 2008)
 22. Otthonos idegenség (Az Alföld Stúdió antológiája, szerk. Fodor Péter és Lapis József, 2012)
 23. Imre László: Barta János(monográfia, 2015)