Impresszum

Alföld szerkesztőség

SZIRÁK PÉTER főszerkesztő  szirak.peter@arts.unideb.hu

ÁFRA JÁNOS szerkesztő (Szépirodalom; Kép)  janosafra@gmail.com

FODOR PÉTER szerkesztő (Tanulmány)  fodorpe@gmail.com

HERCZEG ÁKOS szerkesztő (Kilátó)  akosherczeg@gmail.com

LAPIS JÓZSEF szerkesztő (Szemle)  lapisjozsef@gmail.com

SZABÓ BERNADETT szerkesztőségi asszisztens – alfoldfolyoirat@gmail.com

Alföld online

LAPIS JÓZSEF vezető szerkesztő  lapisjozsef@gmail.com

HERCZEG ÁKOS szerkesztő  akosherczeg@gmail.com

SZIRÁK SÁRA közösségi média, szerkesztő sziraksara@gmail.com

*

Grafikai terv: Alkotópont Grafikai Műhely Kft.
Webdesign: Gyöngy Dániel (D/MWorks)

*

Felelős kiadó: IMRE LÁSZLÓ
Kiadja az Alföld Alapítvány megbízásából az Alföld szerkesztősége
Tipográfia: Alkotópont Grafikai Műhely Kft.
Szedés, tördelés: Alföld szerkesztősége
Nyomás: Alföldi Nyomda Zrt., Debrecen
Felelős vezető: György Géza elnök-vezérigazgató
Index: 25 901 ISSN: 0401—3174

TÁMOGASSA AZ ALFÖLD FOLYÓIRATOT ADÓJA 1%-ÁVAL!

Adószám: 18540831-1-09

*

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 4024 Debrecen, Piac u. 68.  —
Postafiók száma: 4001 Debrecen 144. Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Rt. Hírlap Üzletág.
Előfizethető közvetlen a postai kézbesítőknél, az ország bármely postáján, Budapesten a Hírlap Ügyfélszolgálati Irodákban és a Központi Hírlap Centrumnál (Bp., VIII. ker. Orczy tér 1. tel.: 06 1/477-6300; postacím: Bp., 1900). További információ: 06 80/444-444; hirlapelofizetes@posta.hu — Évi előfizetés 7200 Ft, félévi 3600 Ft. — Befizetéskor minden esetben kérjük feltüntetni az Alföld irodalmi, művészeti és kritikai folyóirat nevét.