Irodalmi, művészeti és kritikai folyóirat
Alföld folyóirat - Impresszum
82639
page-template-default,page,page-id-82639,ajax_fade,page_not_loaded

Impresszum

Alföld szerkesztőség 

SZIRÁK PÉTER főszerkesztő  szirak.peter@arts.unideb.hu

FODOR PÉTER szerkesztő  fodorpe@gmail.com

ÁFRA JÁNOS szerkesztő  janosafra@gmail.com

LAPIS JÓZSEF szerkesztő  lapisjozsef@gmail.com

HERCZEG ÁKOS szerkesztő  akosherczeg@gmail.com

HERCZEG-SZÉP SZILVIA szerkesztőségi asszisztens  szepszilvus@gmail.com

 

Felelős kiadó: IMRE LÁSZLÓ
Kiadja az Alföld Alapítvány megbízásából az Alföld szerkesztősége
Tipográfia: Kass János
Szedés, tördelés: Alföld szerkesztősége
Nyomás: Alföldi Nyomda Zrt., Debrecen
Felelős vezető: György Géza elnök-vezérigazgató
Index: 25 901 ISSN: 0401—3174

TÁMOGASSA AZ ALFÖLD FOLYÓIRATOT ADÓJA 1%-ÁVAL!

Adószám: 18540831-1-09

——————————————————————————————————————-

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 4024 Debrecen, Piac u. 68. Telefon és fax: (52) 412-626 —
Postafiók száma: 4001 Debrecen 144. Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Rt. Hírlap Üzletág.
Előfizethető közvetlen a postai kézbesítőknél, az ország bármely postáján, Budapesten a Hírlap Ügyfélszolgálati Irodákban és a Központi Hírlap Centrumnál (Bp., VIII. ker. Orczy tér 1. tel.: 06 1/477-6300; postacím: Bp., 1900). További információ: 06 80/444-444; hirlapelofizetes@posta.hu — Évi előfizetés 7200 Ft, félévi 3600 Ft. — Befizetéskor minden esetben kérjük feltüntetni az Alföld irodalmi, művészeti és kritikai folyóirat nevét.

In Internet Explorer versions up to 8, things inside the canvas are inaccessible!

Archív bejegyzések