Magam felé félúton

Schwechtje Mihály: Félúton Berlinbe

„Igazi coming of age történet” – áll Schwechtje Mihály első regényének fülszövegében. A fiatal rendező Remélem legközelebb sikerül meghalnod🙂 című filmjével már maga mögött tudhat egy a mai a kamaszok valós tapasztalataira reflektáló, a young adult történetek kliséit tartalommal megtöltő alkotást – nem meglepő tehát, hogy első szépirodalmi szövege is több, mint a műfaji sablon visszamondása. A Tilos az Á Könyvek gondozásában a közelmúltban megjelent, a kamaszlány-problémákat inkább humorral és iróniával megközelítő, a romantikus happy end-kényszert beteljesítő történetek (Balássy Fanni: Hol is kezdjem; Bakó Liza: Csíííz) után a Félúton Berlinbe megjelentetése fontos vállalás a kiadó részéről: Schwechtje megdöbbentő érzékenyéggel rajzolja meg a tizenhét éves, szorongásokkal és megfelelési kényszerrel küzdő Vivi lelki- és gondolatvilágát, miközben a „csajos” filmek és lányregények romantikus kliséinek leleplezésétől sem riad vissza.

A regényben a fiatal felnőtt korosztályt megcélzó történetek összes kötelezőnek számító problémája terítékre kerül: az érettségi utáni elveszettség mellett főhősünk kénytelen szembenézni baráti kapcsolatainak felszínességével és családja széthullásával is. Az egyetlen menekülőútnak – szintén a zsáner tipikus elemeként – a szerelem tűnik, azonban a szerző láthatóan többre tartja olvasóit annál, minthogy „a szerelem majd mindent megold”-klisével elbagatellizálja a befejezést: Vivi Bovarynéhez hasonlóan a könyvekből és filmekből ráerőltetett, hazug szerelemképet kerget, melynek tárgya nem a szeretett fél, hanem a szerelem maga. Így szükségszerűen sorsa neki is bukás, ez azonban számára (lévén még kamasz) nem az élet végét jelenti, hanem sokkal inkább valami más kezdetét.

Schwechtje Mihály (Fotó: Czirják Pál / port.hu)

Az eseményekbe Vivi gondolatain nyerünk betekintést. Az ön-narráció tökéletes eszköznek bizonyul arra, hogy a lány személyiségének mélységeit, sekélyességeit és azok ellentmondásosságát olvasóként mi magunk, „közvetlenül” fedezzük fel. A szorongással és megfelelési kényszerrel küzdő, kétségbeesetten szeretetre éhes, kapaszkodó nélküli elbeszélő egyik önhazugságból a másikba keveri magát, miközben a mindent keresztülszövő szorongás alatt fel-felfeslik egy erős, önmagát értelmezni és megbecsülni képes, saját gyengeségét gyűlölő, kompetens nő alakja is. Schwechtje Mihály elbeszélője a coming of age történetek kevésbé heroikus karakterei közé tartozik; még ha érzi is, mi a helyes, gyengeségei sokszor gátolják a cselekvésben. Az író szépen találja meg a határmezsgyét, ahol a lány folyamatosan visszatérő szorongásai ugyan jól átélhetőek, de egyhelyben toporgása már dühítő annyira, hogy olvasóként várjuk, mikor tud végre kitörni a rákényszerített szerepek szorításából. A sodródó, gyengeségekkel és ellentmondásokkal teli karakter főhőssé emelése rizikós, de kifizetődő írói döntés: lehetővé teszi, hogy a lányregények tipikus, tökéletes jókislány figurájával azonosulni nem tudó olvasók is kapcsolódni tudjanak a szöveghez. Ehhez a kapcsolódáshoz azonban a karakterválasztás nem elég – annak következetes kidolgozására, érzékeny megrajzolására is szükség van, amit Schwechtje Mihály maradéktalanul el is végzett.

A szerző kiváló dramaturgiával adja vissza a megszokott (iskola)rendszerből való kiszakadást követő, még nem felnőtt, de már nem gyerek állapot sajátos bizonytalanságérzését, és egyértelműen jelöli ki a lány életét behálózó szorongások eredőit. Vivinek – sok kamaszhoz hasonlóan – nincsenek önálló elképzelései a jövőjét illetően; egyetlen célja a körülötte élők elvárásainak kielégítése. Az egymásnak ellentmondó szerepkényszerek (barátnői lazaságot, a szülei felnőttséget várnak tőle) gátolják abban, hogy kialakítsa saját személyiségét és elvárásait önmaga felé. Az egyetemi továbbtanulás is a két apakarakter (Vivi végzettség nélküli, számára az anyagi biztonságot megteremtő édesapa és a lány számára szellemi inspirációt jelentő, mentoraként a hiányzó beavató-karakter helyét betöltő Singer tanár úr) elégedettségét szolgálja: „…most, mikor apa a meghatottságtól párás szemmel közli, hogy én vagyok minden büszkesége, mert szeptembertől egyetemista leszek, úgy érzem, nem dönthetek a vágyaim szerint a jövőmről önállóan. Az, hogy őt boldognak látom, felelősséget akaszt a nyakamba. Táplálnom kell az örömét, nem okozhatok csalódást.” (139.)

A főszereplő sodródása, megfelelési kényszere, szorongása és ezek kölcsönhatása főként a szerelem és a pályaválasztás kérdése köré csoportosul. Az egyébként jó képességű, szívesen tanuló Vivi hivatástudat nélkül jelentkezik tanárszakra. Döntését a külső nyomás mellett saját bizonytalansága motiválta: számára a tanárokat övező tisztelet eszköz arra, hogy egy társadalmilag magas presztízsű szerep mögé elrejthesse a hibáit és a gyengeségeit. Az egész regényen végigvonuló „Vivike tanítónő lesz”- dilemma lényegében a felnőttségdilemmával ér össze, az elbeszélő folytonos kihátrálása a tanárszerepből a felnőttségből, a felelősségvállalásból és egyáltalán a változás elfogadásából való kihátrálással lesz egyenlő. Ebben a vívódásban nagy szerepe van Vivi kötődésének az őt körülvevő baráti társasághoz is; a lányok közé visszatérve a tanársághoz/felnőttséghez fűződő magabiztosság és függetlenség megélése már kevéssé tűnik fontosnak: „[a] legutóbbi utazásra gondolok, amikor tanárnőnek öltözve olyan felnőttnek éreztem magamat […], most meg semmit nem találok magamban abból az emberből, aki el tudja hinni magáról, hogy valaha felnő. Örökké a vidrákon sóhajtozni ezekkel a csajokkal, ez volna jó.” (95.)

A szerző ügyesen teszi egyértelművé az elbeszélő érzelmi kiszolgáltatottságát, a közte és barátnői közötti viszony egyoldalúságát és toxikusságát, és mutatja be Vivi kényszeres ragaszkodását a csoporthoz. A barátok ahelyett, hogy támaszt nyújtanának a lánynak, újabb szerepbe kényszerítik őt, a kedvükért egyik buliból a másikba sodródik, miközben valójában sem szellemileg, sem morálisan nem tud azonosulni velük. A társaság vezéregyénisége, a gátlástalan, önmagát tárgyiasító, egocentrikus, másokat elnyomó Szilvike az amerikai „csajos” filmek elmaradhatatlan karakterkliséje. Schwechtje ezt a figurát sem csupán funkcionális szereplőként jeleníti meg; láthatóvá teszi annak sérültségét és kiszolgáltatottságát is, ezzel empátiát keltve az általában csak simán gonosznak aposztrofált karakter iránt.

A regény legnagyobb teljesítménye számomra az, ahogy egyszerre használja (ki) és tölti meg tartalommal a romantikus film- és lányregénykliséket. Ehhez nagyszerű karakterválasztás a szintén zsánertipikus menőfiú, a „fuckboy” Gergő, aki – természetesen – a legmenőbb srác a suliban, a konszenzuálisan jó parti, akit – természetesen – a lány már régóta stalkol Instagramon. A Gergő-sztori a romantikus történetek jól ismert, „a menő rosszsrác beleszeret a jótanuló, visszahúzódó lányba” narratíváját eleveníti fel, majd – és ez a könyv egyik legnagyobb erénye – szinte azonnal lerántja róla a leplet. Vivinek a papírforma és barátnői szerint is illene összejönnie Gergővel – hiszen nem mindennapi dolog, ha a suli legmenőbb sráca a legszebb arcú lánynak bélyegez valakit! –, és ez az elvárás olyannyira erős, hogy mikor már végképp egyértelművé válik, hogy itt szó sincs romantikáról vagy szerelemről, mégis érvként szolgál a maradásra: „A mellemet már többször megfogta, az első órában még csak ruhán át, aztán benyúlt a melltartóm alá is. Ugyan nem esett jól, ezt muszáj volt hagynom, különben Szilvikéék oltogatását kéne hallgatnom, hogy egy apáca vagyok.” (38.) A tinédzsereknek szóló romantikus történetekből kölcsönzött elvárások is maradásra késztetik a lányt: habár érzi, hogy a valóság nem fér össze a filmekből és könyvekből ismert szerelemképpel, mégis próbálja egy rózsaszín love story hősnőjének képzelni magát. Ez a mechanizmus legriasztóbban Balázshoz fűződő viszonyában jelenik meg, ami a regény legkidolgozottabb része is egyben.

Míg Gergőt a barátnők kényszerítették Vivire, Balázsra Vivi kényszeríti rá saját magát. A lány néhány perc után Királyfinak nevezi magában a kékszemű fiút, és eldönti: számára ő lesz az igazi – anélkül, hogy feltenné magának a kérdést, van-e ennek a szerelemnek bármilyen alapja. A fiú hangzatos mondatai, folyamatos kényszere a véleményének és érzéseinek riasztó mértékű megosztása, valamint egocentrikus és ignoráns viselkedése az olvasót inkább távolságtartásra intené – a szerző azonban végignézeti velünk, ahogy mindezek ellenére Vivi kétségbeesetten kapaszkodik a fiú köré álmodott románcba, örök lelki társának, másik felének, a sors által neki szánt, tökéletes párnak (a sok nyelvi klisé nem véletlen) bélyegzi Balázst. Ennek a külső, objektív látásmódnak a kialakulása számomra a regény olvasásának alapélménye. A szöveg hatásmechanizmusa azonban itt nem állt meg, folyamatos önreflexióra kényszeríti olvasóját: ha Vivi toporgása idegesít, és tőle elvárom, hogy tegye fel a megfelelő kérdéseket, magamtól vajon miért nem?

Hasonlóan – és szintén jó értelemben – riasztó Schwechtje kamaszlánykaraterének csapongása az egymásnak ellentmondó, szintén a társadalmi kliséket követő, egydimenziós női szerepmodellek között. Ha nem érzi úgy, hogy elég figyelmet kap, az ártatlannak tűnő, játszadozó nő szerepébe áll bele (például Balázs figyelméért), míg máskor a férfiak fölött álló, magabiztos, határozott dámát próbálja előadni: „[…] mosolyognom kell, és anya előtt is szerepet játszani. […] Egy olyan nőt, aki ötösre érettségizik, túllép ezen a falun, és aki úgy néz ezekre a srácokra, mint cuki kisfiúkra, felülről kezeli őket, épp csak szórakozik rajtuk” (29.). A Balázshoz fűződő viszonyában azonban alárendelődő (női) szerepben látja magát: „kipróbálnám magam egy ilyen felnőttes kapcsolatban, ahol én vagyok a támasza egy tehetséges, érzékeny férfinak” (53.). Mindez akkor ölt ijesztő méreteket, amikor a lány elhatározza, hogy megfoltozza a fiú szakadt dzsekijét, ezzel a fiú halott anyjának helyére lépve: „szétárad bennem valami gondoskodó, anyai érzés: ki másnak lehetne a dolga, hogy rendbehozza a kabátot, ha nem nekem?” (53.).

Az egészséges férfi–nő kapcsolat megteremtésében Vivit a szülei által felkínált családmodell is gátolja, ami a könnyelmű anya és az önmagát kizsákmányoló családfenntartó apa felosztásban működik. Vivi édesanyja sem lehet jó női példa: a pletykákban és a falusi belterjességben lubickoló kozmetikus egyetlen erénye, hogy türelmes, szeretetteljes anya – aki látszólag csak Patriknak, Vivi kisöccsének az. Ebben a helyzetben a Németországban dolgozó édesapa hiánya még elveszettebbé teszi a lányt, így mikor Vivi tanúja lesz édesanyja hűtlenségének, a két szülőhöz kötődő, ambivalens viszonya még inkább polarizálódni látszik.

Az anya hűtlenségét a barátok hűtlensége követi. A szökés Berlinbe végső, kétségbeesett kapaszkodás „a szerelem majd minden megold” klisébe. Balázs és a köré épített szerelemképzet csupán lehetséges menekülési út: egymásra találásukkal Vivi úgy érzi, kibújhatna a hazatérés és a problémákkal való szembenézés alól: „…[a]zalatt csak elérem, hogy azt akarja, maradjak vele Berlinben. Ez arra is elég idő, hogy kiderüljön, ha tévedés az egész. De olyan nem lesz” (149.). A nagy, varázslatos egymásra találás azonban elmarad, Vivi kitörése az őt körülvevő érzelmi és földrajzi térből viszont lehetővé tesz egy másfajta happy endet, ami nem a szerelmesek csókjával, hanem a lány saját hibáinak és gyengeségének felismerésével tetőzik be.

Schwechtje a Berlin felé vezető úton (félúton) teret ad az apa történetének is, ami azonban a regény többi részéhez képest kissé kidolgozatlan marad. Az egyébként okos, humoros férfi a felnőttség áldozataként jelenik meg, „olyan, mintha a család- és gyerekvállalással meg is szűnt volna az élete” (77.). Miközben már a találkozás előtt kitűnik, hogy Vivi nemcsak hálával, hanem aggodalommal is gondol édesapjára, a regény második felében az apa sorsának alakulása közel egy szintre helyeződik a lány történetével, majd a regény végén – számomra kissé meglepő módon – össze is fonódik a kettő. Az apa történetében a felnőttség mint méltóságteljes állapot illúziója végleg megtörik, Vivi elkezdi érezni, hogy a gyerekes és a felnőtt nem egymást kizáró, ellentétes fogalmak. A regény vége ezt a felnőttségdilemmát, ezt a félúton-levést tematizálja: „…[a]zzal találom szembe magam, hogy pár nappal az érettségi után minden darabokra hullik, nem működnek a gyerekkor reflexei, és úgy kell döntést hoznom a jövőmről, hogy nem találom hozzá a kapaszkodót, mert az valahol a felnőttkorban található, amit egyáltalán nem ismerek. Most is csak annyit érzékelek belőle, hogy valami sokkal nehezebb, szétmállóbb és talán gonoszabb terep” (200.).

Ez a történetszál mégis mintha nem annyira Vivi és édesapja viszonyának, hanem sokkal inkább a könyvben előzőleg már megpedzegetett „magyar valóság” tematika kibontásának a terepe akarna lenni. Miközben Vivit – egy kamasztól nem meglepő módon – elsősorban a pályaválasztás, a baráti kapcsolatai és a szerelem foglalkoztatják, mindennapjait egzisztenciális szinten is politikai-gazdasági folyamatok határozzák meg, hiszen a család a házra felvett hitel magas törlesztőrészletei, a hazai megélhetés lehetetlensége miatt kényszerült kettészakadni. Ezzel a problémakörrel a lány a berlini út előtt elsősorban Singer tanár úr fejtegetéseiben találkozik, és nem igazán érti, mi történik körülötte, csak kapizsgálja, hogy tanárnak lenni Magyarországon ma talán mégsem annyira kifizetődő. Mindez explicite a Dorinával való találkozásban válik igazán hangsúlyossá, ahol két véglet, a magyar vidéken jellemző falusi/kisvárosi életmód áll szembe a faluból Hollandiába költöző lány nagypolgári, nyugati életmódjával. Vivi a berlini út során szembesül először közvetlenül a valóság ezen szegletével, ennek a szembesülésnek a módja azonban (a melósok főnöke megalázza az apját a munkahelyén, egy külföldi kocsma munkásai között magyar értelmiségiek is vannak) kicsit elcsépeltre, elnagyoltra sikeredett. Ennek az egésznek a tematizálása, a felnövés azonosítása a társadalmi-politikai szerepvállalással ennek ellenére is a regény egyik legszimpatikusabb vállalása.

A nagyszabású, a nagyközönség számára kielégítő, boldog lezárás megkérdőjelezése, a (nem feltétlenül szimpatikus) főhős vívódása és sokszor idegesítő egyhelyben toporgása olyan tapasztalatokra reflektál, amelyeket a könyvet olvasó (nem csak) kamaszok jól ismernek. Az író megdöbbentő érzékenységgel teremti meg a szorongó, megfelelési kényszerrel küzdő fiatal lány gondolat- és érzelemvilágát, annak tipikusan női (például a szexualitást vagy a társadalmi női szerepeket) érintő vetületeivel együtt – mindezt olyan kamasznyelven, amely nem túlerőltetett, nem túlírt vagy nevetséges, így nem válik idegenné a kamaszok számára.

A Félúton Berlinbe legjobban sikerült része véleményem szerint a leszámolás a romantikus klisékkel egy olyan műfajon belül, ami ezekből a klisékből él. Fontos, hogy a toxikus párkapcsolati mintákat sokszor romantizáló, mind a férfiasságot, mind a nőiséget irreálisan, sztereotipikusan megjelenítő (kamasz)regények által uralt könyvpiacon szülessenek a kamaszok valós (érzelmi, testi, társadalmi) tapasztalataiból építkező történetek. Schwechtje Mihály regénye, miközben egy fiatal lány érzéseit tolmácsolja, nem kifejezetten lányregény: fontos olvasmány lehet mindenkinek, aki úgy érzi, szorongatja a filmekből, könyvekből és a közösségi médiából ráömlesztett, tökéletesnek látszó történetek és az őt körülvevő valóság közötti ellentét.

Schwechtje Mihály: Félúton Berlinbe, Tilos az Á, 2022.

Hozzászólások