Molnár Gábor Tamás: Visszacsatolások. Irodalomértelmezés és reflexivitás

2 000 Ft

Kategória:

Leírás

szerk. Fodor Péter, Debrecen, 2019.

Az irodalmi művek értelmezése a közép- és a felsőfokú oktatás hétköznapi gyakorlatában, de az irodalomtudományos szövegműfajok többségében is általában célorientált, zárt keretek közé szorított tevékenységet jelent. Az ilyen interpretációk a módszertani tudatosság eltérő fokán állhatnak, de a módszer kiválasztásának tétjei pragmatikusak: az értelmezés határainak és lehetőségeinek kijelölését szolgálják. Ez a gyakorlatiasság elvi feszültségben áll a modern irodalom nem-pragmatikus jellegével. Az itt közölt értelmezések ezért kettős igénynek igyekeznek megfelelni. A szövegmagyarázat elkerülhetetlen feladat, amely azonban célját csak akkor képes irodalmi módon ellátni, ha belátja saját szükségszerű kudarcát is. A részletekbe menő, akár túl szorosnak tetsző szövegmagyarázat magának az értelmezési igénynek a korlátozott érvényét mutathatja meg azáltal, hogy a szöveg és az értelem egybeesésének illúziója helyett az értelemalkotás folyamatait állítja a figyelem középpontjába. Ez azonban csak akkor lehetséges, ha az értelmezés ellenállásba ütközik: az irodalmi szöveg idegensége lehetővé teszi az interpretáció automatizmusainak felfüggesztését. A kötetbeli magyarázatkísérletek az irodalmi mű jelentésalkotó potenciálját és az értelemalkotásnak való ellenállást egyszerre kívánják próbára tenni.

A kötet tartalomjegyzéke:

  1. Előszó
  2. Az irodalomértelmezés hasznáról és káráról
  3. Az önértelmező költői szöveg és az ars poetica problémája a modernségben
  4. A költemény, amint értelmezi önmagát? Wallace Stevens: Of Modern Poetry
  5. A mítosz újrafelhasználása és a költői nyelv Térey János A Nibelung-lakóparkjában
  6. Hajótörés olvasóval: performativitás és nyelvi struktúra Petőfi Sándor Föltámadott a tenger… című versében
  7. Hangtalan olvasás? Füst Milán A cicisbeo című novellájáról
  8. Elbeszélés és önkommentár. Szilágyi István: Kő hull apadó kútba
  9. „Értelmetlenség” és „világtalanság” Garaczi László Tranzit Mundi című elbeszélésében
  10. Névmutató

A könyv 20%-os kedvezménnyel (+ postaköltség) megrendelhető közvetlenül a szerkesztőségtől is (alfoldfolyoirat@gmail.com).

Megrendelhető továbbá a lira.hu oldalán.