Bódi Katalin: Éva Születése

3 000 Ft

Kategória:

Leírás

Szerk. Áfra János, Debrecen, 2019.

Az újkori európai képzőművészetben az akt műfajának elterjedésével a nőábrázolások egyre inkább eltárgyiasítják és erotizálják a női testet, amely a férfitekintetnek kiszolgáltatva az eszményi szépség mellett mindig felidézi a férfitest elleplezett vágyait is. Tanulmányaim és esszéim alapvetése, hogy az újkortól kezdődően a képzőművészeti gyakorlat, a XVIII. század végére pedig az irodalmi szövegek is egy olyan képet alakítanak ki a nőről, amely lényeges antropológiai belátásokhoz vezet. Rögzítik ugyanis az eszményítéssel egyszerre jelenlévő eltárgyiasulást, passzivitást és vágykeltést, ami mindenekelőtt a férfitekintet konstrukciójának eredménye. Képelemzéseimet (amelyek tárgya a legtöbb esetben álló vagy fekvő akt) a római szobrászatból inspirálódó reneszánsz képzőművészet testábrázolásainak paradoxonjai alapozzák meg, a jól érzékelhető feszültségek jellemzően az antik és a keresztény testfogalmak találkozásából termelődnek ki. Az anatómiai Vénusz viaszbáb-figurája egy másik lényeges együttállást is kifejez, a régiség orvostudományának és a képzőművészetnek a szoros kapcsolatát, amely a kortárs művészethez és testképhez is elvezet.

A kötet tartalomjegyzéke

 1. Előszó
 2. Éva születése
 3. Női messiások
 4. A főben járó bűn – A kéj megjelenítése Agnolo Bronzino festményén
 5. Szépség és szenvedés – A passióábrázolás képi hagyományai a felvilágosodás emberképében
 6. Képpé alakítható-e a szégyen? – A Lucretia-tárgyú képek a reneszánsz festészetben
 7. Médeia, az alkimista – Girolamo Macchietti festményéről és a Médeia-ábrázolások alapproblémájáról
 8. Tárgy és alany – Artemisia Gentileschi és a női tekintet
 9. Cigány Vénuszok – A Vénusz-téma a nagybányai festőiskola cigányaktjain
 10. Fekvő testek a késő reneszánszban
 11. A heverészés esztétikája
 12. A második nem – Drozdik Orshi kiállítása ürügyén
 13. Bogozás – Ingres hegedűjének szólamai
 14. A hasonlóság alakzatai – Képzőművészet és realizmus Balzac Sarrasine című novellájában
 15. Névmutató
 16. Képmelléklet
 17. Képek forrása

A könyv 20%-os kedvezménnyel (+ postaköltség) megrendelhető közvetlenül a szerkesztőségtől is (alfoldfolyoirat@gmail.com).

Megrendelhető továbbá a lira.hu oldalán.