Megjelent az Alföld 2020. januári száma

2020. január 21-én bemutattuk a januári Alföldet, s egyben a lap megújult külcsínét – hosszú idő után döntött úgy a szerkesztőség, hogy a folytonosság és változás jegyében új dizájn kialakításába fogunk, amelyben egy korszerűbb vizuális elrendezésben a hagyományos képi elemek és megoldások is visszatükröződnek és átértelmeződnek. Bízunk benne, hogy olvasóink az új külsőben is szeretni fogják, és szívesen forgatják majd a lapot. Az új dizájn kialakítást ezúton is köszönjük az Alkotópont Grafikai Műhelynek (Ludman Évának és Süli-Zakar Szabolcsnak)! E hónaptól Gyöngy Dániel munkájának köszönhetően a honlapunk felülete is megújult, amely vizuálisan a print lap külleméből inspirálódott, s azzal lép párbeszédbe.
Idei első számunk – halálának húszéves évfordulója alkalmából – Petri Györgyre emlékezik: hommage-művekkel (Csehy Zoltán, Lesi Zoltán, Nádasdy Ádám); az összegyűjtött verseket, s így az életművet értelmező dolgozatokkal; valamint újonnan előkerült, korai Petri-költeményekkel (utóbbiakhoz a közreadó, Várady Szabolcs fűz gondolatokat).
Kritikai rovatunkban Várady Szabolcs, Orbán Ottó, Buda Ferenc, Nádasdy Ádám és Mohácsi Balázs köteteit szemlézzük, valamint Nemes Nagy Ágnes és Lengyel Balázs levelezését.
Lírát Grecsó Krisztiántól, Markó Bélától, Visky Andrástól, Bödecs Lászlótól, Aczél Gézától, Fekete Vincétől, Nagypál Istvántól, prózát Bereményi Gézától, Kiss Noémitől, Cserna-Szabó Andrástól közlünk.

ALFÖLD, 2020. január – TARTALOM

Szépirodalom

CSEHY ZOLTÁN verse: [Emlékszem, H. Z. azt mondta, nem lehet]

GRECSÓ KRISZTIÁN versei: Saját nyomok; Tanulni kell; Régi önarckép

BEREMÉNYI GÉZA: Első két versem (regényrészlet)

MARKÓ BÉLA versei: Fekete-fehér; Szánalom; Hatalom

VISKY ANDRÁS versei: Ugyanaz a kő; Vegyespáros; Körbe; Följegyzések Andreának a kertről

BÖDECS LÁSZLÓ versei: Szerda, dióhéj; Virágvasárnap másnapja, reggel

KISS NOÉMI: Hamburger (novella)

ACZÉL GÉZA versei: (Szino)líra [áresés; argó; argumentum]

FEKETE VINCE versei: Nem van sehol; Letarolt kultúrák

NAGYPÁL ISTVÁN verse: Stand Up Tragedy

CSERNA -SZABÓ ANDRÁS: Kedd (novella)

LESI ZOLTÁN: Petriland helyreállítása (kispróza)

NÁDASDY ÁDÁM verse: Petri Györgyhöz

Portré

PERL [PETRI] GYÖRGY versei: Súlytalan élet; Hódság 1943; Ovidius halála; Hideg ősz

VÁRADY SZABOLCS: Perl György versei mellé

GYÖRGY PÉTER: Nincs mit keresnünk itt tovább (A Petri-paradigma)

KULCSÁR -SZABÓ ZOLTÁN: „Túlhaláltam életem” (Petri György: Összegyűjtött versek, szerk. Várady Szabolcs)

VALASTYÁN TAMÁS: A költészet margói (A Petri-versek paratextuális rétegeiről)

Szemle

FEKETE RICHÁRD: Etika és életrajz – techné és indulat: de mennyire? (Várady Szabolcs: De mennyire)

NYERGES GÁBOR ÁDÁM: Prózai kérdések (Orbán Ottó: Barbarus utazásai. Útirajzok, rejtett működés. Esszék, cikkek, kisprózák [Orbán Ottó összegyűjtött prózai munkái I–II.])

PINTÉR KITTI: Corps morcelé (Buda Ferenc: Jön a jövő)

SZEMÁN KRISZTINA: „Diszkrét félhomályban” (Nádasdy Ádám: Jól láthatóan lógok itt)

MEKIS D. JÁNOS: Szintetikus avantgárd (Mohácsi Balázs: hungária út, hazafelé [lassúváros kiáltvány])

MAJOR ÁGNES: „Levelem levél Írisz koszorújából” („láthatatlan selyemsál a számon”: Nemes Nagy Ágnes és Lengyel Balázs leveleiből. Összegyűjtötte, s. a. r. Buda Attila, Pataky Adrienn, Tüskés Anna)

Képek: NORMAL GERGELY grafikái

Hozzászólások