Megjelent az Alföld 2021. februári száma

Februári számunk középpontjában Szabó Lőrinc költészete, valamint feLugossy László kortárs összművészete áll. Előbbit a tanulmány rovat dolgozatai, utóbbit a művész képanyaga, illetve a könyvéről készült recenzió képviselik. További kitűnő szépirodalmi és kritikai anyagokkal készültünk még olvasóink számára.

feLugossy László képei

Tartalom – 2020. február

Szépirodalom

SZIJJ FERENC versciklusa: Ritka események [Hosszú zsák; Súly; Virrasztás; Mérleg; A lelkek önzetlen szolgái]
NÁDASDY ÁDÁM versei: Csapda; Fölmenni a színpadra; Futás közben
JÁSZ ATTILA verse: Majdnem mindent
ZSEMBERY BORBÁLA: Judit (novella)
HÁY JÁNOS versei: Ki; Nyúl; Együtt; Undor; Csók; Gyerekvers; Látomás; Dal
HALMAI TAMÁS versei: A szökevény kertész; A pohár széle
SZÁNTÓ T. GÁBOR: Lefelé a Níluson (novella)
VAJNA ÁDÁM versei: falunap; narancs hófogók; coop
VILLÁNYI LÁSZLÓ versei: Söröskorsó; Vadliliom; Levelek
SCHILLINGER GYÖNGYVÉR: Április huszonegy (novella)
PAPP-FÜR JÁNOS versei: körúti anziksz; jelenet; egy indulás romantikája; alkonyzóna
TŐZSÉR ÁRPÁD versei: A lakozás költészete; Post-danse macabre

Tanulmány

LŐRINCZ CSONGOR: Élet, közösség, szubjektum a ritualizált nyelvben (József Attila avantgárd jellegű verseihez, Szabó Lőrinc-kapcsolatokkal)
L. VARGA PÉTER: „rohanó vas sorsba zárva” (Gép, szerkezet és technika Szabó Lőrinc költészetében)
ÁGOSTON ENIKŐ ANNA: Az ihlet(erő) működésmódja a Tücsökzenében

Szemle

NAGYGÉCI KOVÁCS JÓZSEF: Két évad a Pekingi Ősz Olvasókörben (feLugossy László: Amit nem sikerült eltitkolni [elhatalmasodó olvasási mánia]; A könyv, ami ég avagy ami A VÉG [égi-légi el-égi-a])
PINTÉR VIKTÓRIA: A madár szól majd utoljára (Villányi László: Mindenek előtt)
BARANYÁK CSABA: „összeilleszteni a mozaik darabkáit” (Nagy Gerzson: Délután apámmal)
BARTHA ÁKOS: „Evezni kell” (Tolnainé Kassai Margit: Óvoda az óvóhelyen. Feljegyzések a Sztehlo-gyermekmentésről, s. a. r. Kunt Gergely)
BARTA RÓBERT: Gyermekek és történelem (A gyermekvonatok. Élő híd Magyarország, Hollandia és Belgium között az első világháború után, szerk. Maarten J. Aalders – Pusztai Gábor – Réthelyi Orsolya)
KŐRIZS IMRE: Számadás (Arany Zsuzsanna: Kosztolányi Dezső élete)
ZELEI DÁVID: Az autonómia fenntartása mellett (Kőrizs Imre: Tévedések fenntartása mellett)

Képek: FELUGOSSY LÁSZLÓ munkái

Hozzászólások