Farkas Arnold Levente versei

Az én fényem

Hatodik cetli. Pócsmegyer,
tizennyolc október huszon-
négy, szerda. Názáretinek
neveztek. Nem én húztam
meg a lányok haját az is-
kolában. Debrecenben van
egy kép az oltár fölött,
amin Szent Anna olvasni
tanítja a gyermek Szűz
Máriát. Nagyon megható,
de amikor én testben él-
tem, a nők nem tudtak ol-
vasni.

Ötödik cetli. Pócsmegyer,
tizennyolc október huszon-
három, kedd. Piramis rej-
ti az isteneket. József
Józsefről mesélt, arról
a másikról, akit elad-
tak testvérei húsz ezüs-
tért. Az én fényem tízzel
többet ér. Egyiptomból hív-
tam az én fiamat. Amit
rólam írtak, igaz, mind a
négy változat.

Negyedik cetli. Pócsme-
gyer, tizennyolc október
huszonkettő, hétfő.
Octavianus Caesar ural-
kodásának huszonnegye-
dik esztendejében szület-
tem a júdeai Betlehem-
ben. Anyám szűz. Apám
is-
ten. Nem Hermész, Arész
vagy Hadész, hanem az
egyetlen valóság.

 

hajnali hóban

tizedik változat, pócs
megyer, tizennyolc novem
ber huszonnyolc, szerda,
kiköpte a partra, jár
mot vett nyakába, a
várost úgy járta, öltöz
zetek zsákba, térjetek
meg, mondta, aztán
az árnyékba ült, hogy
onnan lássa, mint te
lik be sorsa, féregrág

kilencedik vál
tozat, pócsmegyer,
tizennyolc novem
ber huszonhét,
kedd, jónás, a
próféta, felszállt
egy hajóra, eluta
zott volna jáfó
ból tarziszba, ar
ra jött egy bálna,
száját kitátotta, ju
tott így pokolra,
a bálna gyomrá
ba, kiköpte a part
nyolcadik változat,
pócsmegyer, tizennyolc
november huszonhét,
kedd, mint az a bur
ka a testnek, a lélek
persze az angyali szó
ban a lényeg, kúszik
a hajnali hóban a
féreg, tátiti tátiti táti
ti tényleg, jónás, a
próféta, felszállt egy

(Borítókép: femina.hu)

(Megjelent az Alföld 2019/3-as számában.)

Hozzászólások