Aczél Géza versei

torzószótár

áraszt

hogy fiatalságunk kétes hőse a világ túloldalán kicsi csapatával elindult a hegyekből a zsarnok ellen innen nézve talán rendben van hogy miként manipulálta az­tán e honban a nagy kalandot a szellemiekben enyhén szólva szerény politikai él­csapat arra a költészetben nincsen elég adat bár a castro-képlet kezdetektől némileg zavaros ám a komplex kutatásban valami apró ethosza mégiscsak adatott hogy haj­­szálon függött élete a torzonborz drabantnak ami akkor különösen nem volt témája a fiatalságban tobzódó hadaknak legfeljebb a fehér rum a szivar és juantorena aki vágtaszámokban az egész világ előtt ért a célba aztán öregedvén csak elő­bújt a málladozó asszociációs rengetegből gyengülő hallás és szürkülő látás mö­gött is az átfedések sora melyek aljában ha nem is búvik meg a szervilis kutatásokba vetett hitnek alkonya magányában zord empátiával a versben bujdosó elme­reng amikor körötte egy gátlástalan szabadcsapat ördöngös diktatúrával fenyeget hi­szen ezekre a pöcsökre még csúzlival sem lőttek akkor kinek nevében árasztják el a templomokat a temetőket s aknázzák alá a sok sikerrel amúgy se fenyegető jövőt

arat

körülöttünk népiesen szólva arat a halál s bár szerettem volna mindig korszerűnek látszani túl sok modernség nem terem a múlás ravatalán ezért aztán egész életemben göngyöltem magam előtt az ellentmondásos poétikai képletet a gödör mellett kü­lönös lenne kézen állva könnyezni adekvát formájában nem így jelentkezik a túl­csordult érzelem és ez már a tágabb szépség erős normáinak szabályait sérti le­gyen az újkori feminista ihlet vagy világmegváltó pózokba kevert férfigőg s habár a folyamatosan anakronizmusba roggyant világot látva olykor fejet is hajtunk a hol víg hol drámai ezotériák előtt szorongást gerjesztő alagutakon az idők mélyére ta­pogatva magának a konstrukciónak nincs önállóan élvezhető alapja hacsak kétes hát­tértanulmányokba bele nem feledkezünk zavaros társalgásokban én mindig az intellektuálisan megformált lírára szavaztam csak öregedvén közelebb engedve a véget az egykori reflexek már nem marasztnak s már nem tetszik a lázadó gesztus mellyel állítólag nagy avantgárd költőnk perzsaszőnyegére a permanens tzara ki­kö­­pött az ifjúság nosztalgiája azért ettől még hetekig múltamban körözött

arató-cséplő gép

szinte eszmélkedésem óta irritál mikor hanyatt dobja magát lazán a magabiztos ürge a modern egyenlőség nevében lehet akár ürgelány akiket a lustaság és a köz­hely egy életre elbutít és így szórják embertársakról művészetről politikáról a tutit a legegyszerűbb árnyalatokig sem elérve zsigerből és személyiségi zavarokból taszítva be a présbe mindent ami él és mozog életmodell szerint mixelve össze romantikus szerelmet erkölcsi fönséget és szellemi pogromot némelykor elégedetten az önfén­ye­zés torz tükrébe is tekintve hogy mázlival a lojális környék akár feltúrt homlokára hintse a bölcsesség babérjait s mikor már azt hiszed mindenki meghülyült odakint rejtélyesen működő képzeted a tudat hátsó peremére betaszít egy arató-cséplő gépet és sokáig kétségbeesetten ülsz míg va­lamilyen összefüggés fel nem dereng például hogy rövidnadrágos nyaraláskor egy­szer láttál te is ilyet és lenyűgözött ez a zse­ni­á­lis ipari egyveleg amelynek elől vas or­ra még a kalászt rágja s hátul már a szent bú­zaszemet okádja dohogva de té­máját rögtön vissza is dobja mit tudsz te az egészről ha nem is olyan ártalmas ez a felület mint az említettek

(Megjelent az Alföld 2019/5-ös számában.)

(Borítókép: agroinform.hu)

Hozzászólások