Lövétei Lázár László verse

„de csak mindig a rosz”


Leállhatnál végre
Kedves Rich –
Mondod unottan
Szinte naponta kapsz levelet az
ellisisland@email.ellisisland.org címről
Egészen pontosan bizonyos Richard P. Floodtól
Aki állítólag a Statue of Liberty-Ellis Island Foundation Vice Presidentje
Mindössze 35 dollárért „Founder” lehetsz –
Írja
Sőt you’ll receive our limited-edition Founders Medallion
A Szabadság-szobor félprofiljával
Kell a halálnak „Medallion” –
Mondod unottan
Van neked érméd
Kettő is
Az egyik 1800-ból egy réz 3 krajcáros I. Ferenc profiljával
A másik 1894-ből egy ezüst 1 koronás I. Ferenc József profiljával
Tulajdonképpen miattuk
Vagyis az érmék miatt keveredtél el Ellis Islandre
Afféle talizmánként magaddal vitted őket New Yorkba is
Ahol aztán hetekig dekkoltál a 42. emeleten
Porcleválás
Döglöttél meg az unalomtól
Jutott idő a talizmánokra
Mindkettő a lövétei udvarból került elő kanalizáláskor
Vajon ki veszíthette el őket
A réz 3 krajcárost talán szépapád Lázár Ferenc
Az ezüst 1 koronást talán dédapád Lázár Dénes
Ennek így semmi értelme –
Gondoltad
De ha már ott vagy New Yorkban
Legalább utánanézhetnél hogy 3 nagy-nagybátyád
Dénes illetve az ikrek János és Józsi mikor érkeztek Amerikába
Valamikor ők is ott éltek
Ahol a talizmánjaid előkerültek kanalizáláskor
Ezért keveredtél el Ellis Islandre
Digitális félanalfabéta vagy
Ki tudja hová regisztrálhattál
Hogy most szinte naponta kapod az ajánlatokat Richard P. Floodtól
Mindössze 35 dollárnyi „gift”-et kellene átutalnod neki
Persze nem derült ki hogy nagy-nagybátyádék mikor érkeztek meg
Pedig tényleg érdekelt volna
Hogy megvárták-e a határtologatásokat
Vagy a háború után rögtön behajóztak
Annyi biztos csak
Hogy 1918. május 9-én még mind a hárman a fronton voltak
Akkor küldte János
A Cs. és kir. Székely-82. gyalogezred 19 éves bakája
Lázár Dénesnek
Lövétére
Udvarhely megyébe
A Cartolina postale-t
Kedves Szűleim és testvéreim!
kűldőm a századunk képét miis
it vagyunk minda hárman ezen
képet tarcsák meg emlékből hogy
a fijok esztet olaszországból kűte volt
hogyha mégis nem térnék visza
magokhoz telyes tiszteletel
fijok János. 1918. V⁄9én
áldozócsűtőrtőkőn
Szóval itt még a fronton
Aztán nyomás Ohio szénbányáiba
Kellett a feketemunkás Amerikának is
Dénes és János ott is haltak meg
Máskűlőmbe műitten mindjol
vagyúnk egészségesek Dénes bácsi kivételé-
ve ő már évek otta gyengékedik mint
őreg ő nyúgdijba van már 2 éve
nem sokára eléri a 68 éves kortt –
Írja nagyapádnak 1957. január 8-án Clevelandből
János
Szegény Józsi akkor már nem élt
Vajon ha ő is Amerikában marad többet élt volna-e
Apád szerint vidám fickó volt
Végigitta az életét
Még egy hágót is elneveztek róla
Mert oda épített házat
Szó szerint a falu határán
Uramisten
Hányszor kellett kitaszítanunk az „Angol”-on a munkásbuszokat
Mikor beléjük fagyott a kommunista Románia pancsolt gázolaja
Szimpatikus figura ez a Józsi a honvágyával
Hasonlítasz rá egy kicsit
Ha nem kellett volna a porcleválásod miatt a 42. emeleten dekkolni
Ismét elmehettél volna a MoMA-ba
Chagall I and the Village-ét nézegetni
Korábban órákig álltál a kép előtt
És tényleg végig otthon voltál
Szimpatikus figura ez a Józsi
Milyen ikrek az ilyen ikrek
Hogy az egyik szinte belehal a honvágyba
Haza is jön gyorsan hogy itthon belehaljon az alkoholba
Halotúk hogy a Jozsef testvérünk
November be meg halt elég szomorú ilyen
fiatalon be fejezni a főldi életett –
Írja nagyapádnak 1957. január 8-án Clevelandből
János
Ő bezzeg nem volt honvágyas
Sose jött haza
Még látogatóba se
Nem kíváncsi Kopaszoldalra –
Mondta
Maradt héthatáron is túl
John Lazar lett belőle
Amerika egyik leglojálisabb polgára
Néha-néha meg meg vitasúk
az Europai jelen hejzettet de csak
mindig a rosz és szegénység jelei
mútatkoznak és az elnyomatás.
Szeretettük volna ha vajegy
most a rokonokbol Pesten lett
volna evel a szabadság harcosokal ide
túdott volna jútni kőnyen és gyorsan már
sok ezer itten van és érkeznek minden
nap –
Írja nagyapádnak 1957. január 8-án Clevelandből
John Lazar
Amerika egyik leglojálisabb polgára
By the way lojalitás
Te is lojális vagy az országodhoz
Hazahoztad a porcleválásodat
Protekcióval
Soron kívül műtötte meg a térded Mircea Banu
A brassói sportkórház ortopéd főorvosa
Felejtsd hát el a 35 dollárt
Kedves Rich
10 x 35 dollár volt a hálapénz a brassói Spotkórházban
Úgyhogy
Kedves Rich
Igazán leállhatnál végre.

(Borítókép: Pixabay)

(Megjelent az Alföld 2019/12-es számában.)

Hozzászólások