Megjelent az Alföld 2021. októberi száma

Alföld 2021/10.

Okóberi számunk középpontjában Pilinszky János születésének centenáriuma áll: szépirodalmi hommage-versek mellett Takács Zsuzsával, Kulcsár-Szabó Zoltánnal, Pataky Adrienn-nel és Mártonffy Marcell-el beszélgetve emlékezünk a költőre.

A számos egyéb izgalmas közlemény mellett kiemelten – tanulmányokban és kritikákban – foglalkozunk Jókai Mór írásművészetével.

Gál Boglárka képei

Tartalom – 2021. október

Szépirodalom

VILLÁNYI LÁSZLÓ verse: Újra lehajolván (Kollázs Pilinszky János naplóiból, töredékeiből)
GYŐRFFY ÁKOS verse: Oostende, Snorlax
HALMAI TAMÁS versei: Pilinszky elköszön; „Noli me tangere”; Elmulasztott lehetőségek övezete
CSOBÁNKA ZSUZSA EMESE verse: Belső delta
GÁL FERENC versciklusa: Járóföld
SZÉLESI SÁNDOR: Nevek nélkül (novella)
FENYVESI ORSOLYA: Levegőt!; Valóságos csoda; Csak egy pillanatra; A tündérkirály; Odakint; A méhkirálynő; Akárki, életem (kisprózák)
SZABÓ IMOLA JULIANNA versei: Majd elnézem; Senkiföldjén; Kihűlt világ
HORVÁTH FLORENCIA versei: Idénymunka; Mnémoszüné vonatra száll; Hogy elteljen
JÁSZ ATTILA verse: Feltámadás helyett. P/verziók
FARKAS ARNOLD LEVENTE verse: A harmadik vers
HALÁSZ RITA: Szent Fruzsina a kádban (regényrészlet)
VISKY ANDRÁS fiktív beszélgetése: A kudarc

Pilinszky 100

Az örök jelen (Takács Zsuzsával Áfra János beszélget)
Amit és ahogy (Pataky Adrienn-nel és Kulcsár-Szabó Zoltánnal Fodor Péter beszélget)
A szeretet kimeríthetetlensége (Mártonffy Marcell-lel Szirák Péter beszélget)

Tanulmány

FRIED ISTVÁN: Egy Jókai-regény újragondolása (Megjegyzések a Szép Mikhálhoz)
HANSÁGI ÁGNES: Jókai Mór, Pierre Ménard kortársa (A magyar századfordulós modernség „prózafordulata”: Jókai Mór: A ki holta után áll boszut [1886])

Szemle

SZÉNÁSI ZOLTÁN: „Közvetve összefüggő tartományok” (Mártonffy Marcell: Biblikus hagyomány és történelmi tapasztalat Pilinszky esszéiben)
HERMANN ZOLTÁN: „…a vívásban a védés a szúrás értelmezése” (Bényei Péter: Emlékezésalakzatok és lélektani reprezentáció a Jókai-prózában)
EISEMANN GYÖRGY: A „palimpszeszt-kedély” filológiája (Gönczy Monika: „Csillagokká repesztett szöveg…”. Szövegközi közelítések a 19. század második felének magyar irodalmához)
DECZKI SAROLTA: Lehetetlen építmény (Schein Gábor: Ó, rinocérosz)
SZEMÁN KRISZTINA: „a szív úttalan vándorútján” (Báthori Csaba: A hosszú táv)

Képek: GÁL BOGLÁRKA munkái

Hozzászólások