Falcsik Mari verse

Falcsik Mari
Pacsírtajaj

„Megyek. Télbe itt ragadt
pacsírta síratja párját a magasba.”
–  e megjegyzéssel találtatott Szendrey
Júlia hátrahagyott papírjai közt

Pacsírtajaj! S te? – Hallod-é?
Hegedetlen sebembe váj,
Legyilkolt nyarunk siratójaként,
Gyászában csapongó madár.

S mílyen remény az, Istenem? –
Tested körűl a harci zaj
Míg némult, már nyugvó tetemeden
Űlt meg a csönd hullámival?

Vagy mellkasod még eleven
Nyíló husába belemart,
Friss vér buggyant vas-ütte szíveden,
Jajdulni hallván ama dalt?

Míg Tavaszt trillázott nekünk,
Követtük ketten énekét,
S hittük, nem a mennyekben odafönn,
De lenn a földön van az ég.

Még nem sejtettem jajszavát,
Sikoltva hogy’ röpít feléd,
Midőn tört boldogságunk alkonyán
A földre lezuhan az ég.

S hogy gyermekemet elhagyom,
Élőt a holtért, s férfimezt
Öltve, hóban bolyongok nyomodon
Véres mezőn – nem láttam ezt.

„Híggy! Remélj! Szeress!” – így írád.
De hinni mit, s remélni még –
Veszítve egykint szerelmet s hazát?
Éngem csak ittfeledt az ég!

Fátyol szakadván, mint a szív,
A lélek majd’ kettéhasad:
Könny-ázott levélből nem hinni hív,
De követni, áldott szavad.

Üldöztetésem orvul ért:
Hívém, majd tartásom elég,
S a föld, ha kötelez, hát meg is ért,
Miképpen nem ítél az ég.

S mint fáj Arany! Minden szava
Szégyenbillog: bőrömbe ég!
Hogy’ nem lát – Ő? Vaksága kárhozat:
Belefeketül föld s az ég.

Egy-fiunk marad árva ág –
Mégis, mily vígasz: jő az év,
S én, holt a halállal kiegyezvén,
Indúlok, s befogad az ég!

Segesvár véres mezején
Nemcsak Néked jött el a Vég:
Nékem, kinek Tebenned egyedül –
Már benn a földben van az ég.

***

„de lenn a földön van az ég” – Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója alkalmából az Alföld folyóirat szerkesztősége meghívásos költőversenyt hirdetett, melynek ünnepélyes díjátadójára április 12-én került sor az idén húsz esztendős Debreceni Költészeti Fesztivál keretében. Az első díjat Falcsik Mari költő, műfordító, a második díjat Kukorelly Endre író, költő, a harmadik, megosztott díjat Nádasdy Ádám költő, műfordító, egyetemi tanár és Markó Béla író, szerkesztő kapta.

A fölkért kortárs szerzőket olyan pályaművek elkészítésére biztattuk, amelyek megidézik, illetőleg a mai kor szemlélete számára élővé teszik Petőfi Sándor versvilágát. Az olvasók a 2023/7-es lapszámunkban találkozhatnak majd a pályaművekkel, addig is az Alföld Online felületén közzétesszük a nyertes alkotásokat.

Fotó: Máté Péter / Jelenkor Kiadó

Hozzászólások