Megjelent az Alföld 2020. októberi száma

2020. októberi lapszámunk tartalomjegyzéke:

Szépirodalom

GÁL FERENC versei: Ház körüli munkák (62.; 67.)
SZELES JUDIT versei: Az emlékezés helye; Jizkor-könyv; A temető; A könyv; Cirkusz
GÉCZI JÁNOS versei: Az öregekről; A kettős metafora
ZALÁN TIBOR verse: Az idő múlékony illata (A múlt illékony ideje)
JENEI LÁSZLÓ: Incidens (novella)
DERES KORNÉLIA versei: Kényszer Kanzlerin; Gyévocskák
TAKÁCS BOGLÁRKA versei: Negyedíziglen; Mert jönnek majd a napok; Nem az, hanem ami utána jön
PAULJUCSÁK PÉTER versei: Mozdulatok; Noktürn; Holarktisz; A hús ideje
KISS NOÉMI: A bálna és a srác (meseregényrészlet)
LENGYELFALVI EGBERT versei: Körülírni egy kócból font kereskedő utazását…; Próbabáb; Sajnálatos hogy a hurutoldó kenőcs
VÖRÖS ISTVÁN versei: Addig a láz; Előszó; Intelem töprengésre
TATÁR SÁNDOR versei: Kurta; Mégiscsak ízelítő?
BÁTHORI CSABA versei: Piaci kettős; Eseménytelenség

Kilátó

NAGY ANDRÁS: Kierkegaard árnyéka Szondi drámaelméletén
CZÓKOS GERGELY: A „halálos poshadás” filozófusa (25 éve halt meg
Emil Cioran)

Tanulmány

KULCSÁR-SZABÓ ZOLTÁN: Alászállni a dolgok szívéhez (A nyelv és a dolgok: Nancy, Heidegger, George)
MAGYAR MIKLÓS: Műfaj és elbeszélésmód (Albert Camus: Az első ember)
BRANCZEIZ ANNA: A csiga és a sün (Ponge és Derrida a költészetről)
PÉTER SZABINA: El(ő)tűnő határok (Közelítések filozófia és művészetek viszonyához)

Szemle

GÖRFÖL BALÁZS: Árnyékba és fénybe vont alkalmak (Szijj Ferenc: Igazi nevek)
SZENDI NÓRA: „Vesszünk meg” (Solymosi Bálint: Vakrepülés. Gerillaregény)
HANSÁGI ÁGNES: Miértek és hogyanok (Kálai Sándor: Irodalom és médiakultúra)
KÁLAI SÁNDOR: Az irodalomértés új lehetőségei (Németh Zoltán:
Hálózatelmélet és irodalomtudomány)
KOVÁCS GERGELY: Egy eszmény múltba tűnése (Papp Endre: Görömbei
András)
GERA JUDIT: Utazók (Ulrich Alexander Boschwitz: Az utazó, ford. Blaschtik Éva; Eddy de Wind: Auschwitz, végállomás, ford. Alföldy Mari)
HOCZA-SZABÓ MARCELL: A szubjektum viadala önmagával (Giorgio
Agamben: Ami Auschwitzból marad, ford. Darida Veronika)

Képek: BÁNKÚTI GERGŐ grafikái

Hozzászólások