Megjelent az Alföld 2022. áprilisi száma

Alföld 2022/4.

Áprilisi számunk a költészet napja jegyében hagyományosan nagyobb teret szentel a líra műnemének. Kulcsár-Szabó Zoltánnal és Kun Árpáddal Lapis József beszélget Márai Sándor Halotti beszéd, illetve Domonkos István Kormányeltörésben című műveiről. Kántor Zsolt Tandori Dezsőről közöl esszét, Lőrincz Csongor és Bónus Tibor tanulmányai pedig József Attila írásművészetét tárgyalják. Balogh Gergő Závada Péter, Antal Balázs Tatár Sándor, Veszprémi Szilveszter Ferencz Mónika verseskötetének adja bírálatát. Költeményeket közlünk Marno János, Csobánka Zsuzsa Emese, Jász Attila, Demény Péter, Gömöri György, Acsai Roland, Takács Nándor, Ágoston Tamás és Zalán Tibor tollából.

Az epika műnemét Falcsik Mari, Szöllősi Mátyás és Harcos Bálint prózái képviselik. Fazakas Gergely Tamás Jonathan Franzen új regényéről ír alapos kritikát, Csehy Zoltán a Szirák Péter szerkesztette kortárs magyar irodalmi jegyzetet recenzeálja, Ungváry Krisztián pedig Bartha Ákos történettudományi munkáját olvassa.

A lapszám illusztrációit Subicz István tustfestményei adják.

Subicz István tusfestményei

Tartalom – 2022. április

Szépirodalom

MARNO JÁNOS versei: Hallójáratok; Felfázás; Hanglejtő; A puszta kíváncsiság
CSOBÁNKA ZSUZSA EMESE versei: Végtelen nyolcas; A hűtlenség dicsérete
JÁSZ ATTILA verse: Felhőfoszlányok a hajnali fűben
FALCSIK MARI: A körtefakorszak vége (novella)
DEMÉNY PÉTER verse: Csavargófej
GÖMÖRI GYÖRGY versei: Mari álma, járványidőben; Teleki József naplójából; Sorok egy régi barátról
HARCOS BÁLINT: A halálversköltő; Vakság; Utazni; Regény; Elhajolni; A Margitszigeten; Hívás (kisprózák)
ACSAI ROLAND versei: Rondel/28; Rondel/29
TAKÁCS NÁNDOR versei: A meder és a sziget; Távoli jelek; Bicikliverseny; Áramlat
ÁGOSTON TAMÁS versei: Kazánház; Ördög; Összement indián; Melodráma
SZÖLLŐSI MÁTYÁS: Fóbia (novella)
ZALÁN TIBOR versciklusa: Felezőszonettek

Kilátó

Lehull az ékezet (Költészetnapi beszélgetés Kulcsár-Szabó Zoltánnal és Kun Árpáddal)
KÁNTOR ZSOLT: TD titkai, a nyelv észbe kap (Szabadon hagyott értésmezők, új jelentésvilágok)

Tanulmány

LŐRINCZ CSONGOR : A biosz ellenjegyzése (József Attila: [Jön a vihar…])
BÓNUS TIBOR: Élő halál (Gyász, hagyaték és [túl]élet József Attilánál)

Szemle

BALOGH GERGŐ: „Mintha egy ősi szó lennék az igazságra” (Závada Péter: Gondoskodás)
ANTAL BALÁZS: Kis arc az óriási vásznon (Tatár Sándor: Haalaadaas)
VESZPRÉMI SZILVESZTER: A versek átlagos sűrűsége nagyobb a folyadék sűrűségénél (Ferencz Mónika: Búvárkodás haladóknak)
FAZAKAS GERGELY TAMÁS: Disharmonia terrestris – Egy amerikai lelkészcsalád széthullása (Jonathan Franzen: Keresztutak, ford. Pék Zoltán)
CSEHY ZOLTÁN: Több mint tankönyv (A kortárs magyar irodalom, szerk. Szirák Péter)
UNGVÁRY KRISZTIÁN: Embermentők és őrültek az ellenállásban (Bartha Ákos: Véres város. Fegyveres ellenállás Budapesten, 1944–1945)

Képek: SUBICZ ISTVÁN tusfestményei

Hozzászólások