Megjelent az Alföld 2022. augusztusi száma

Alföld 2022/8.

Augusztusi lapszámunkat hagyományosan a nemzetközi irodalom köré szervezzük, s ezúttal a szlovák, illetve szlovákiai irodalom is nagyobb szerepet kap benne Nicol Hochholczerová, Michaela Rosová, Elena Hidvéghyová-Yung és Michal Tallo művei révén (a fordítók: Mészáros Tünde, Pénzes Tímea, Polgár Anikó, Németh Zoltán). Fordításokat közlünk még az alábbi szerzőktől: Szerhij Zsadan, Dmitrij Danyilov, Georgi Mickov, Ioan F. Pop, Alexandra Felseghi, Jennifer Elise Foerster, Eavan Boland, Mark Strand, A. K. Ramanujan, William Carlos Williams, John Keats (a fordítók: Nagy Tamás, Vass Annamária, Zoltán Dominika, Csehy Zoltán, Bojkov Nikolaj, Mihók Tamás, Boros Kinga, Gyukics Gábor, Horváth Imre Olivér, Gerevich András, Dezső Csaba, Réder Ferenc, Péti Miklós). Tóth Bálint Péter átültetésében közöljük A brunanburhi csata című művet, ismeretlen szerzőtől.

Kilátó rovatunkban több fordító (Németh Zoltán, Tóth Bálint Péter, Péti Miklós) is esszével tér vissza, részben az átültetett művekhez kapcsolódóan. Mellettük Zelei Dávid és Demény Péter közöl világirodalmi esszét, Goretity József pedig az újrafordításokról gondolkodik el az Anna Karenyina újrakiadása apropóján.

Balogh Gergő Giorgio Agambenről, Jablonczay Tímea Sebaldról, Szántó T. Gábor Lev Luncról, Pusztai Gábor Jókai Móra holland jelenlétéről ír tanulmányt. Szemle rovatunkban Radnai Dániel Szabolcs kritikája kapcsolódik a szlovákiai vonulathoz (Marta Fülöpová: Feleselő képek. Magyarok és szlovákok egymásról alkotott képe a 19. századi szlovák és magyar prózában, ford. Dobry Judit). Kiss Boglárka Anne Sexton verseskönyvét olvassa (ford. Mesterházi Mónika, Fenyvesi Orsolya, Szlukovényi Katalin), Kocsis Adrienn Wisława Szymborska A növények hallgatása (ford. Csordás Gábor, Kellermann Viktória), Timár Krisztina John Milton Visszanyert Paradicsom (ford. Péti Miklós), Mikoly Zoltán Ingo Schulze Jóravaló gyilkosok (ford. Nádori Lídia), Baranyák Csaba Jennifer Egan Manhattan Beach (ford. Simon Márton) című könyvéről, Lénárt-Muszka Zsuzsanna Rachel Cusk Körvonal-trilógiájáról ír (ford. Kada Júlia). Varga Zsófia Pavel Baszinszkij Tolsztoj-monográfiáját mutatja be (ford. Goretity József).

A lapszám képanyagát Végh Kata tus- és tollrajzai adják.

Végh Kata rajzai

Tartalom – 2022. augusztus

Szépirodalom
SZERHIJ ZSADAN versei: Kövek; Lejátszó; Harminckét nap alkohol nélkül
DMITRIJ DANYILOV versei: Az élet megy tovább; Oroszország
GEORGI MICKOV versei: Amikor sírunk; Pillangókisasszony; Kellermann Ingeborgja
IOAN F. POP versei: innen már visszaforgathatatlan; kezdetben minden szót kívülről elhallgattattunk
ALEXANDRA FELSEGHI: Ne foglald a vonalat (drámarészlet)
JENNIFER ELISE FOERSTER versei: Árny versek; Ereklye; Repülés
EAVAN BOLAND versei: Karantén; Sorok harmincadik házassági évfordulóra
MARK STRAND versei: A kert; A képzet; Az életem
A. K. RAMANUJAN versei: Egy folyó; Ökológia
WILLIAM CARLOS WILLIAMS verse: A veréb
JOHN KEATS versei: Amikor először pillantottam Chapman Homéroszába; A Parthenón szobrairól, amikor először láttam őket; Leülök, hogy újraolvassam a Lear királyt
ISMERETLEN SZERZŐ: A brunanburhi csata
NICOL HOCHHOLCZEROVÁ: Ezt a szobát nem lehet megenni (regényrészlet)
MICHAELA ROSOVÁ: A te szobád (Ütemezni – regényrészlet)
ELENA HIDVÉGHYOVÁ-YUNG versei: Címerkép: királynő hollóval; Fiatal költő
MICHAL TALLO versciklusa: A sötétség könyve

Kilátó
NÉMETH ZOLTÁN: Transzkulturalizmus és ubikvitás (A magyar irodalom szlovák nyelvű regényeiről)
TÓTH BÁLINT PÉTER: „Látjátok, feleim: sosem volt nagyobb gyilok…” (Töprengések egy kalandozáskorabeli óangol hősköltemény fordítása közben)
ZELEI DÁVID: Don Quijote Angolszásziában
PÉTI MIKLÓS: „Míg szívverésem nem igazolta…” (Keats olvasása közben)
GORETITY JÓZSEF: Végre, KareNYina! (Gondolatok az újrafordításról az új magyar Anna Karenyina apropóján)
DEMÉNY PÉTER: Fohász a látásért

Tanulmány
BALOGH GERGŐ: Giorgio Agamben az irodalomról
JABLONCZAY TÍMEA: Biopolitikai traumák (Gyarmati erőszaktevés és a holokauszt emlékezete W. G. Sebald A Szaturnusz gyűrűi című művében)
SZÁNTÓ T. GÁBOR: „‚Anyanyelvem idegen nyelv” (Lev Lunc: Szülőhaza)
PUSZTAI GÁBOR: Jókai Hollandiában

Szemle
KISS BOGLÁRKA: Az énkeresés útjai (Anne Sexton: Élj vagy halj meg, ford. Mesterházi Mónika, Fenyvesi Orsolya, Szlukovényi Katalin)
KOCSIS ADRIENN: Lenyűgöző véletlenek (Wisława Szymborska: A növények hallgatása, ford. Csordás Gábor, Kellermann Viktória)
TIMÁR KRISZTINA: A titokban végbement hőstett (John Milton: Visszanyert Paradicsom, ford. Péti Miklós)
MIKOLY ZOLTÁN: Julien Sorel az NDK-ban (Ingo Schulze: Jóravaló gyilkosok, ford. Nádori Lídia)
BARANYÁK CSABA: Alámerülés, felemelkedés (Jennifer Egan: Manhattan Beach, ford. Simon Márton)
LÉNÁRT-MUSZKA ZSUZSANNA: Rachel Cusk Körvonal-trilógiája és a mintha-regény (Rachel Cusk: Körvonal; Tranzit; Babérok, ford. Kada Júlia)
RADNAI DÁNIEL SZABOLCS: A sztereotípiák hasznáról és káráról (Marta Fülöpová: Feleselő képek. Magyarok és szlovákok egymásról alkotott képe A 19. századi szlovák és magyar prózában, ford. Dobry Judit)
VARGA ZSÓFIA: Távozás a paradicsomból, vagy szökés a pokolból? (Pavel Baszinszkij: Szökés a paradicsomból. Lev Tolsztoj élete és futása, ford. Goretity József)

Képek: VÉGH KATA tus- és tollrajzai

Hozzászólások