Megjelent az Alföld 2022. szeptemberi száma

Alföld 2022/9.

Szeptemberi számunkban a fő hangsúly a költészetre esik, de szóhoz jut az elbeszélő próza, illetve a társművészetek is. Verset Terék Annától, Zalán Tibortól, Turczi Istvántól, Mánya Kristóftól, Acsai Rolandtól, Grecsó Krisztiántól és Marno Jánostól, prózát Harag Anitától, Lackfi Jánostól és Posta Mariannától közlünk.

Megjelentetjük Buda Ferenc könyvheti megnyitó szövegét, valamint a Debrecenből elszármazott kiváló költővel készített interjút, ahol beszélgetőtársa Szirák Péter volt. A tanulmány rovatban Visy Beatrix Babits Mihály egy szerepverséről, Fried István több évtized Tandori-olvasásáról, Bollobás Enikő pedig Szőcs Géza kisprózájáról ír.

A Kilátó rovatban Hévizi Ottó az igazság mibenlétének filozófiai aspektusait, Bacsó Béla pedig a szép és a jó aporetikus jellegét vizsgálja. Valastyán Tamás Tamus István Borbély Szilárd költészetéhez kapcsolódó grafikáiról értekezik.

A Szemle rovatunkban Bedecs László Simon Balázs összegyűjtött verseiről, Pethőné Nagy Csilla pedig a Kihívások. Az irodalomtanítás aktuális kihívásai (szerk. Bodrogi Ferenc Máté) című tanulmánykötetről ír. D. Rácz István Gerevich József Szemfényvesztő művészet. Utazás szerzők és művek körhintáján című kötetét olvassa, Dunai Tamás pedig a Jaroslav Rudiš – Jaromír 99 cseh szerzőpáros képregénykötetét recenzeálja.

A lapszám képanyagát Tamus István linómetszetei adják.

Tartalom – 2022. szeptember

Szépirodalom

GRECSÓ KRISZTIÁN versciklusa: Mint két idegen (jelenetek egy házasságból)
TERÉK ANNA verse: Keleti
ZALÁN TIBOR versciklusa: Szulamit (Felezőszonettek)
HARAG ANITA: Június (novella)
TURCZI ISTVÁN verse: Amikor a folyékony Nap csurog a szívedbe
MÁNYA KRISTÓF versei: hiperbolák; Hargita-expressz
LACKFI JÁNOS: Néznek a borjúszemükkel (regényrészlet)
ACSAI ROLAND versciklusa: Az új carmenekből (Horatius és Radnóti Miklós emlékének)
POSTA MARIANNA: Kertész; Ez is megtörtént (kisprózák)
MARNO JÁNOS verse: Vannak pillanatok

Könyvhét

BUDA FERENC: Ha dióhéjban lakom is
Semmi fölösleges (Buda Ferenccel Szirák Péter beszélget)

Kilátó

HÉVIZI OTTÓ: Nagybácsik Diké körül
BACSÓ BÉLA: Kalon – Prepon
VALASTYÁN TAMÁS: Arc és kereszt (In memoriam Borbély Szilárd [Tamus István grafikái. Graphics by István Tamus], Debrecen, 2021.)

Tanulmány

VISY BEATRIX: „feszítsd ki font köteled” (A vén kötéltáncos intertextuális és romantikus szálai)
FRIED ISTVÁN: „Ahogy ez már csak benne van, hogy – egyelőre.” (Évtizedek Tandori-olvasásának némely tanulságai)
BOLLOBÁS ENIKŐ: Mesék az életért (Szőcs Géza rövidprózájáról)

Szemle

BEDECS LÁSZLÓ: Alig egy kiló (Simon Balázs: Összegyűjtött versek)
PETHŐNÉ NAGY CSILLA: Kihívások (Az irodalomtanítás aktuális kihívásai, szerk. Bodrogi Ferenc Máté)
D. RÁCZ ISTVÁN: Szerző a műben vagy mű a szerzőben? (Gerevich József: Szemfényvesztő művészet. Utazás szerzők és művek körhintáján)
DUNAI TAMÁS: Sosemvolt emlékek ködében (Jaroslav Rudiš – Jaromír 99: Alois Nebel, ford. Petovská Flóra)

Képek: TAMUS ISTVÁN linómetszetei

Hozzászólások