Megjelent az Alföld 2023. márciusi száma

Alföld 2023/3.

A márciusi Alföld középpontjában a 2022-es Debreceni Irodalmi Napok és a lektűr kérdésköre áll: közreadjuk Milbacher Róbert és Keserű József tanulmányait, valamint annak a kerekasztal-beszélgetésnek a szövegét, amelyben a két előadó Hansági Ágnessel kiegészülve, Fodor Péter moderálásával tárgyalta újra a lektűr jelenségét. A tavalyi DIN keretében egy másik panelben a friss Alföld-díjas szerzőinkkel, Ladik Katalinnal, Ureczky Eszterrel és Mezei Gáborral Herczeg Ákos beszélgetett.

Szépirodalmi anyagaink között Miklya Zsolttól, Farkas Arnold Leventétől, Bánfalvi Samutól, Szeles Judittól, Sebők Györgytől, Farkas Gábortól, Demény Pétertől, Petőcz Andrástól, Takács Nándortól és Székely Szabolcstól verset, Karácsonyi Zsolttól, Paulon Viktóriától, Rékai Anettől, Vörös Istvántól és Beck Tamástól prózát olvashatnak.

Kilátó rovatunkban a Hymnus keletkezésének bicentenáriuma alkalmából S. Varga Pál értekezik a nemzeti múlt szakralizálásának kérdéseiről, Acsai Roland pedig a modern magyar költészet egyik előfutáráról, Kiss Józsefről ír.

A Szemle rovatunkban Kulcsár Szabó Zoltán Jonathan Culler irodalomelméleti bevezetőjét veszi górcső alá (szerk. Füzi Péter-Pikó András Gáspár); Bodrogi Ferenc Máté és Lovas Anett Csilla írásai Fenyő D. György irodalomtanítás-módszertani kötetét vizsgálják; Fenyő D. György a Móra Kiadó versválogatását (Miért vagyok gyerek? Vagány versek iskolásoknak, vál. Szekeres Nikoletta, illusztrátor Klement Csaba), Veréb Árnika Balogh Gergő Olvasásgyakorlatok, Szamkó Eszter pedig Adamik Tamás Az érett, nagy középkor című tanulmánykötetét recenzeálja.

 A lapszám illusztrációit Egyre Márki grafikái adják.

Szépirodalom

MIKLYA ZSOLT versciklusa: Holdfonál
FARKAS ARNOLD LEVENTE verse: Gyurinak, hátha
BÁNFALVI SAMU versei: Pestisdoktor; gép
KARÁCSONYI ZSOLT: Belső tízezer (regényrészlet)
PAULON VIKTÓRIA: A veremszekrény (novella)
SZELES JUDIT versei: Szamosbecs; Bicikli; Hetedikes koromban
SEBŐK GYÖRGY versciklusa: Timelapse-töredékek
FARKAS GÁBOR versei: [hangtalan kékleni]; [agg nász]
DEMÉNY PÉTER versei: Márványhullám; Tájkép; Él
RÉKAI ANETT: Az elsők (novella)
VÖRÖS ISTVÁN: Galamb és bőrönd (novella)
BECK TAMÁS: Penitencia (kispróza)
PETŐCZ ANDRÁS versei: Boca do Inferno; Igencsak táv; Cascais messze van
TAKÁCS NÁNDOR versei: Fagyűjtők; Hátrahagyottak; Holtág
SZÉKELY SZABOLCS verse: A visszaszokásról

DIN

MILBACHER RÓBERT: Jókai, Kemény és a lektűr (Egy régi vita kortárs tanulságairól)
KESERŰ JÓZSEF: A lektűrről
Most múlik pontosan? (Kerekasztal-beszélgetés a lektűrről Hansági Ágnes,
Keserű József, Milbacher Róbert és Fodor Péter részvételével)
Figyelem, közvetítés, áramlás (Beszélgetés az Alföld-díjasokkal)

Kilátó

S . VARGA PÁL: A nemzeti múlt szakralizálása Kölcsey Ferenc Hymnusában)
ACSAI ROLAND: Virtuóz pongyolában? (Kérdések Kiss József költészetével kapcsolatosan)

Szemle

KULCSÁR-SZABÓ ZOLTÁN: Az irodalomelmélet mint irodalomelmélet (Jonathan Culler: Irodalomelmélet, ford. Füzi Péter, Pikó András Gáspár)
BODROGI FERENC MÁTÉ: Éthosz és praktikák között (Fenyő D. György: Az irodalomtanítás módszertana. Éthosz és praktikák, I-II.)
LOVAS ANETT CSILLA: „…legyen az irodalom mindenkié.” (Fenyő D. György: Az irodalomtanítás módszertana. Éthosz és praktikák, I-II.)
FENYŐ D . GYÖRGY: „És mire a nyúl elolvasott minden szöveget…” (Miért vagyok gyerek? Vagány versek iskolásoknak, vál. Szekeres Nikoletta, ill. Klement Csaba)
VERÉB ÁRNIKA: Tanulmánymentés (Balogh Gergő: Olvasásgyakorlatok)
SZAMKÓ ESZTER: Az érett, nagy középkor (Adamik Tamás: Latin irodalom az érett középkorban [12–13. század]. A keresztény Európa virágkora)

Képek: EGYRE MÁRKI grafikái

Hozzászólások