Zalán Tibor versciklusa

Szulamit

Felezőszonettek

Üdítsetek almával, erősítsetek borral
mert betege vagyok a szerelemnek Jöjj ki, én
gyönyörűm, a fejem megrakodott az éjszaka
harmatjával Nem akarok meghalni Nem teltem
az öleléseddel nem teltem be még Ezért félek
szerelmem mégsincs olyan szerelem mi erősebb
a halálnál Száll a hold Rólunk ugat a sakál

A sakál éji dala erősebb a halálnál
Nincs semmi szerelmem szorosabb a félelemnél
Ezért sem tudok betelni az öleléseddel
Nem akarok elmenni az éjjel harmatjával
Jöjj mert betege vagyok a szerelemnek Jöjj mert
fejem megrakódott a kívánásoddal Addig
erősítem magam almával Üdítő borral

*

Majd ha eljön a reggel menjünk vissza a szőlő
hegyre együtt és suttogd a fülembe tövisek
lányok között lilium az én jegyesem Hallom
Ízisz templomában most teljesült be a szentség
Valahol felvonyít a megriasztott sakál Az
ártatlan kezét ellepi a vér bíbora Már
soha többé nem láthatja arcodat Az arcom

Arcom soha többé az arcodat Nem Soha már
Az ártatlan kezét vér bíbora mocska lepi
Valahol felvonyít a megriasztott szentség Most
Ízisz templomában beteljesül a sakálnász
Lányok között lilium vagyok én jegyesem Mert
tövisekre buktam Menjünk ki a szőlőhegyre
együtt kedvesem Eljön a reggel És hull a vér

*

Fejem megrakódott az éjszaka harmatjával
Az ítélet üresen tátongó rettenetes
termében hajnalodik Mire feljön a nap a
nagyszülő könnyezve megfojtja az unokáját
Kényszerítlek titeket Jerusálem leányi
az vad kecskékre és az mezőnek szarvasira
költsétek serkentsétek fel az én szerelmemet

Én szerelmemet serkentsétek fel Jerusálem
leányi kényszerítelek titeket az mező
szarvasira és vad kecskéire Jerusálem
leányi A nagyszülő hajnal megfojtotta az
unokáját Az ítélet üresen tátongó
rettenetes termében fejem megrakódott az
éjszaka vérrel és könnyel A hetedik napon

(Megjelent az Alföld 2022/9-es száma, a borítókép a lapszám illusztrációit készítő művész, Tamus István munkája.)

Hozzászólások