Megjelent az Alföld 2023. novemberi száma

Alföld 2023/11.

Novemberi lapszámunk Kilátó rovatában Vida Gáborral Korpa Tamás beszélget Kolozsvárról és az Ahol az ő lelke című regényéről, Visky Andrást pedig Prontvai Vera kérdezi a Kitelepítésről.

Verset Szijj Mártontól, Géczi Jánostól, Németh Zoltántól, Kürti Lászlótól, Acsai Rolandtól, Gömöri Györgytől, Zemlényi Attilától, Tóth Kingától, Szabó Krisztinától, Horváth Evétől és Oláh Andrástól, prózát Mécs Annától, Lanczkor Gábortól és Jenei Lászlótól közlünk.

Tanulmány rovatunkban Bodor Ádám életművéhez közelítünk többféleképpen: Bengi László és Vincze Ferenc Bodor rövidprózáját vizsgálja, Kulcsár Szabó Ernő pedig – nagytanulmányának második részében – a Sinistra körzet eredetiségét, egyedi „hangszereltségét”.

Szemle rovatunkban két kritikus is – Görföl Balázs és Baranyák Csaba – Krusovszky Dénes legújabb, Levelek nélkül című regényét veszi górcső alá. Pinczési Botond Vados Anna Nincs véna című verskötetét, Imre László Márkus Béla Cseres Tiborról írt monográfiáját, Kádár Anna Katalin Vaszilij Rozanov Dosztojevszkij-kommentárját (ford. Patkós Éva), Maksa Gyula pedig Vincze Ferenc és Csillag István tárcaképregényeit recenzeálja.

A lapszám illusztrációit Dobokay Máté fotói adják.

Szépirodalom
3 SZIJJ MÁRTON verse: Helah önmagát dicsőítő himnusza
4 GÉCZI JÁNOS versei: A névtelen; Terzinák Bakáról és Mészöly Miklósról
5 NÉMETH ZOLTÁN versciklusa: Fáraók
8 MÉCS ANNA : Egyedül (regényrészlet)
13 KÜRTI LÁSZLÓ versei: akvárium; leckék, ívek, árnyak; majmok
14 ACSAI ROLAND versei: Tűnt analógon; Létezik; Gerlefény
16 GÖMÖRI GYÖRGY versei: Egy protestáns látogató feljegyzéseiből, 1744; Vermeer-modellek; Glossza a sienai Ansnus-oltárképhez
18 LANCZKOR GÁBOR : Szaturnuszi mesék 2. (naplóregényrészlet)
22 ZEMLÉNYI ATTILA verse: Matka lupuli
25 TÓTH KINGA versciklusa: Kunhalom
27 SZABÓ KRISZTINA versei: Father Vader; Hello, Kitty
30 JENEI LÁSZLÓ: 22:00 (novella)
35 HORVÁTH EVE verse: [A nyárra várok]
35 OLÁH ANDRÁS versei: ajtónyikorgás; [akkor még]


Kilátó
37 Az írónak egy mosodacédula is kincset tud érni (Vida Gáborral Korpa Tamás beszélget Kolozsvárról és az Ahol az ő lelke című regényéről)
47 A lehullás számontartottsága (Visky Andrással Prontvai Vera beszélget Kitelepítés című regényéről)


Tanulmány
55 BENGI LÁSZLÓ: Az értelemképzés próbatételei Bodor Ádám korai rövidprózájában
62 VINCZE FERENC: A Bodor-életmű poétikai szerkezetének topográfiája (A rövidpróza nyomai a Sinistra körzetben)
72 KULCSÁR SZABÓ ERNŐ: Honnan jön a Sinistra? (A poétikai eredetiség kérdéséhez – II. rész)


Szemle
89 GÖRFÖL BALÁZS : Kisvárosi kaleidoszkóp (Krusovszky Dénes: Levelek nélkül)
94 BARANYÁK CSABA: „az értelmezés napfényébe tartani a szöveget” (Krusovszky Dénes: Levelek nélkül)
98 PINCZÉSI BOTOND: A segítség poétikája (Vados Anna: Nincs véna)
102 IMRE LÁSZLÓ: A „közelmúlt” történetisége (Márkus Béla: Cseres Tibor)
105 KÁDÁR ANNA KATALIN: Ivan Karamazov poémája Vaszilij Rozanov vallásbölcseletének kontextusában (Vaszilij Vasziljevics Rozanov: Dosztojevszkij – A Nagy Inkvizítor legendája. Egy kritikai kommentár kísérlete, ford. Patkós Éva)
109 MAKSA GYULA : Marosán Tihamér rejtelmei (Vincze Ferenc és Csillag István: Ahol a hegyi hódok)

Hozzászólások