Megjelent az Alföld 2024. januári száma

Alföld 2024/1.

Januári lapszámunk tanulmány rovatának középpontjában Vörösmarty Mihály áll: Fried István az európai romantikus mozgalmak kontextusában vizsgálja az életművet, Z. Kovács Zoltán és Milbacher Róbert pedig a Csongor és Tündét tanulmányozza. Pusztai Gábor Kölcsey Ferenc műveinek holland fogadtatásáról ír.

Verset Gergely Ágnestől, Nádasdy Ádámtól, Jász Attilától, Harcos Bálinttól, Mánya Kristóftól, Deák Botondtól, André Ferenctől, prózát Cserna-Szabó Andrástól, Orcsik Rolandtól és Schillinger Gyöngyvértől közlünk.

Szemle rovatunkban Kisantal Tamás Cormac McCarthy (ford. Greskovits Endre), Papp Zoltán pedig Tompa Andrea regényét, Sári B. László Kalmár György a 21. századi európai rendezői filmekről szóló monográfiáját, Sós Csaba az Angyalosi Gergely és Valastyán Tamás által szerkesztett, a fakultások tudományfilozófiai távlataival foglalkozó tanulmánykötetet recenzeálja.

A lapszám illusztrációit Lévai Ádám tusrajzai adják.

Szépirodalom
3 GERGELY ÁGNES verse: Egy Renoir-akt kilátásai
3 NÁDASDY ÁDÁM versei: Mostantól minden más lesz; Ez most már így marad
4 JÁSZ ATTILA versei: Utóirat; Behunyt szemmel
6 CSERNA-SZABÓ ANDRÁS: Családom és egyéb hullafajták (elbeszélés)
13 HARCOS BÁLINT versciklusa: Prózaversek
17 MÁNYA KRISTÓF versciklusa: alapkő
20 ORCSIK ROLAND: Hordozható óceán (regényrészlet)
23 SCHILLINGER GYÖNGYVÉR: Placebo (regényrészlet)
29 DEÁK BOTOND versei: Édes élet; Szétesőben; A változások
31 ANDRÉ FERENC verse: A fenevad önfeláldozása


Tanulmány
37 FRIED ISTVÁN: Vörösmarty Mihály és az európai romantikus mozgalmak
57 Z. KOVÁCS ZOLTÁN: „Kis gyönyört és kéjt” (Csongor és Tünde: romantikus hős és ironikus szerep)
64 MILBACHER RÓBERT: A Csongor és Tünde mint „romántos” mítosz
78 PUSZTAI GÁBOR: Kölcsey Hollandiában


Szemle
85 KISANTAL TAMÁS: Negatív teodicea (Cormac McCarthy: Az utas/Stella Maris, ford. Greskovits Endre)
91 PAPP ZOLTÁN: Találd ki önmagad (Tompa Andrea: Sokszor nem halunk meg)
97 SÁRI B. LÁSZLÓ: Mozi a válságban (Kalmár György: A válság mozija. A 21. századi európai rendezői film)
105 SÓS CSABA: Mit remélhetünk (ma) a fakultásoktól? (Fakultások közt – tudomány, tudás, alkalmazás, szerk. Angyalosi Gergely, Valastyán Tamás)

Hozzászólások