Megjelent az Alföld 2024. májusi száma

Alföld 2024/5.

Verset Villányi Lászlótól, Simon Adritól, Markó Bélától, Gál Ferenctől, Nemes Z. Máriótól, Lesi Zoltántól, Csehy Zoltántól, Csizmadia Bodza Rékától, Lukács Flórától és Géczi Jánostól, prózát Szántó T. Gábortól, Halasi Zoltántól és Beck Tamástól közlünk.

Portré rovatunk középpontjában a 70 éves Géczi János áll: a szerzővel Áfra János beszélget, Vass Norbert pedig tanulmányában az életművet vizsgálja. A lapszám illusztrációit Géczi János római plakátroncsfotói adják.

Tanulmány rovatunkban Farkas Zsuzsanna Mészöly Miklós Film, Papp Zoltán Spiró György Fogság című regényét elemzi.

Szemle rovatunkban Klajkó Dániel Milbacher Róbert regényét, Hörcher Eszter Petőcz András novelláskötetét, Mohai V. Lajos Várady Szabolcs verseskötetét recenzeálja.

Szépirodalom
3 VILLÁNYI LÁSZLÓ verse: Hetvenévesen
4 SIMON ADRI versciklusa: Haza
6 MARKÓ BÉLA versei: Rövidítések; Költők népe
9 SZÁNTÓ T. GÁBOR: A jazzprofesszor (próza)
14 GÁL FERENC versciklusa: Járóföld
15 NEMES Z. MÁRIÓ versei: Az alanyi költő halála; A föld haragja; Zsák
17 LESI ZOLTÁN versei: Új líra; Nem én zártam be az ajtót
20 HALASI ZOLTÁN: 1688 (eposzrészlet)
28 CSEHY ZOLTÁN versei: Egy Berzsenyi-utánzóra; Orpheusz; Mishima; Időrés
30 CSIZMADIA BODZA RÉKA versei: párosító; játszótér
32 BECK TAMÁS: Haláli közöny (novella)
34 LUKÁCS FLÓRA versei: Törmelékcsendélet; Révész
35 GÉCZI JÁNOS verse: Címsorok a megtestesülésről


Portré
38 „Nekem nincs két valóságom” (Géczi Jánossal Áfra János beszélget)
49 VASS NORBERT: „Minden részleges marad” (Hét séta a Géczi-galaxis szétroncsolt térképei körül)


Tanulmány
61 FARKAS ZSUZSANNA: Mészöly Miklós Filmje és a nouveau roman
79 PAPP ZOLTÁN: Az irónia és a hit formái Spiró György Fogság című regényében


Szemle
96 KLAJKÓ DÁNIEL: Párhuzamos kudarctörténetek (Milbacher Róbert: Keserű víz)
102 HÖRCHER ESZTER: Könnyednek látszó valóság (Petőcz András: Az öregasszony, aki valamikor kislány volt)
107 MOHAI V. LAJOS: Alkalmi. A költő kedélye (Várady Szabolcs: Alkalmi)

Hozzászólások