Megjelent az Alföld 2024. júliusi száma

Alföld 2024/7.

Verset Győri Lászlótól, Kukorelly Endrétől, Babiczky Tibortól, Szita Szilviától, Molnár Illéstől, Farkas Arnold Leventétől, Kiss Dávidtól, Fekete Vincétől, Kiss Lóránttól, Kürti Lászlótól, Fecske Csabától és Péntek Imrétől, drámát Márton Lászlótól, prózát Kollár-Klemencz Lászlótól közlünk.

Tanulmány rovatunk középpontjában Jókai Mór alakja áll: Koós István az Egetvívó asszonyszív című regény kettős kódolását tárja fel, Kiss A. Kriszta pedig az önéletírás és önmarketing szempontjai felől értelmezi Jókai publicisztikai írásait.

Szemle rovatunkban Bényei Péter Hansági Ágnes Jókai-monográfiáját, Radnai Dániel Szabolcs a Császtvay Tünde szerkesztette Mikszáth-kötetet veszi górcső alá. Biró Annamária Borbély Szilárd posztumusz Csokonai-tanulmányait, Bedecs László pedig Darvasi Ferenc Reményi József Tamással készített életútinterjúját elemzi. Antal Balázs Szilágyi István válogatott publicisztikáit, Papp Zoltán Danyi Gábor szamizdat irodalommal foglalkozó kötetét recenzeálja.

A lapszám illusztrációit Éles Bulcsú grafikái adják.

Szépirodalom
3 GYŐRI LÁSZLÓ versei: Vigília éjszakája; Az ölés módozatai
6 KUKORELLY ENDRE versei: Mást mér fel, mint amire felmérés közben gondol; Néha, többi, jó a, rossz a
8 BABICZKY TIBOR versei: Stefano Landi; Umberto Saba; Shakespeare
10 SZITA SZILVIA versei: Arányos büntetés; Testvérek; Nyílt vereség
13 MÁRTON LÁSZLÓ: Avvakum, avagy az orosz egyházszakadás (dráma)
29 MOLNÁR ILLÉS versei: Szakadó ég; Nem papír; Földhang
30 FARKAS ARNOLD LEVENTE verse: Rossz
31 KISS DÁVID versei: Ság hegyi Pietà; ’Oumuamua; Éjjelente ufókat lát a mama
35 KOLLÁR-KLEMENCZ LÁSZLÓ: Vad (regényrészlet)
40 FEKETE VINCE versei: Boldog festmény; A legutolsó utáni
42 KISS LÓRÁNT versei: Góliát; Polüphémosz tekintete; Anamnézis
44 KÜRTI LÁSZLÓ versei: esők után; hurok
45 FECSKE CSABA verse: Papír
45 PÉNTEK IMRE versei: Régi tér; A lét lelence; Azon a tájon…


Tanulmány
48 KOÓS ISTVÁN: Kettős kódolás Jókainál (Egetvívó asszonyszív)
59 KISS A. KRISZTA: Tudósítás, riport, „önéletírás-darab”, önmarketing? (Jókai egy jellegzetes szövegtípusáról)


Szemle
78 BÉNYEI PÉTER: A romantikus modern Jókai (Hansági Ágnes: Irodalmi kommunikáció és műfajiság. A Jókai-próza narrációs eljárásai a romantikától a korai modernségig)
85 RADNAI DÁNIEL SZABOLCS: Előzés és elsőbbségadás (Mikszáth Kálmán emlékezete, szerk. Császtvay Tünde)
91 BIRÓ ANNAMÁRIA: Nyugtalanító Csokonai-kérdések (Borbély Szilárd: „Nyugszol a’ nyárfáknak lengő hívesében”. Tanulmányok Csokonairól)
96 BEDECS LÁSZLÓ: Egy élet munkája (Reményi József Tamás: Mindig volt egy szigetem. Darvasi Ferenc életútinterjúja)
102 ANTAL BALÁZS: A párhuzamos életmű dokumentumai (Szilágyi István: Távolodó jégtáblákon. Válogatott publicisztikák, szerkesztette és az utószót írta Márkus Béla)
106 PAP ZOLTÁN: „Szovjethatalom mínusz villamosítás” (Danyi Gábor: Az írógép és az utazótáska. Szamizdat irodalom Magyarországon 1956–1989)

Hozzászólások