Megjelent az Alföld 2020. februári száma

Februári számunkban izgalmas és fajsúlyos 19. századi tanulmányblokkal jelentkezünk: Eisemann György, Milbacher Róbert, S. Varga Pál, Vaderna Gábor és G. István László dolgozataival. A szemle rovatunkba Dobos István Szerb Antal magyar irodalomtörténetéről ír, Balogh Gergő Kulcsár-Szabó Ernő könyvéről, Zelei Dávid Keresztesi József kritikáiról, Szabó Bernadett Schein Gábor regényéről, Papp Máté Sütő Csaba Andrásról.
Verseket Csobánka Zsuzsa Emesétől, Villányi Lászlótól, Lackfi Jánostól, Olty Pétertől, Nyerges Gábor Ádámtól, Fellinger Károlytól, Tábor Ádámtól és Báthori Csabától, prózát Bereményi Gézatól, Tóth Krisztinatól, Ferdinandy Györgytől és Tallér Edinától olvashatnak.
A lapszám illusztrációit Tarczy Péter grafikái adják.

Tartalomjegyzék – 2020. február

Szépirodalom
CSOBÁNKA ZSUZSA EMESE versei: Elhagyott házak; Doktor H.
VILLÁNYI LÁSZLÓ versei: Szenvedelmes; Szép; Elek
BEREMÉNYI GÉZA: Utolsó tanév a Cukor utcában (regényrészlet)
FERDINANDY GYÖRGY: Fehér foltok (kispróza)
LACKFI JÁNOS verse: A halpedikűr zsoltára
OLTY PÉTER versei: Belső kert; Fehérzaj; Északi fény
TÓTH KRISZTINA: A majom szeme (Bukszus – regényrészlet)
NYERGES GÁBOR ÁDÁM versei: Egy világítótorony nappala; Egy ember eltüntetése
FELLINGER KÁROLY versei: Fehér; Tiszta; Vesztő
TALLÉR EDINA: A két ház (regényrészlet)
TÁBOR ÁDÁM versei: Sem azé, aki fut; Más hely, azonos lényeg
BÁTHORI CSABA versei: Málnaszedés; Honvágy a szenvedélyhez; Ötezer év peremén; Akác vagyok; Song II.

Tanulmány
EISEMANN GYÖRGY: Romantikus ellenállás
MILBACHER RÓBERT: „…a’ miénk az ohajtásnak szava…” (Kísérlet a magyar irodalom „romántos” hagyományának visszanyerésére)
S. VARGA PÁL: „…árva énekem, mi vagy te?” (A kollektív trauma reprezentációja Arany János lírájában)
VADERNA GÁBOR: Honnan és hova? (Arany János és a modernitás)
G. ISTVÁN LÁSZLÓ: „Vagy ha így nem, a vakságnak kiürítem poharát” (Arany Őszikék-balladáiról)

Szemle
DOBOS ISTVÁN: Irodalom és tudomány között (Szerb Antal: Magyar irodalomtörténet)
BALOGH GERGŐ: Az irodalom története és fenomenológiája (Kulcsár Szabó Ernő: Költészet és korszakküszöb. Klasszikusok a modernség fordulópontján)
ZELEI DÁVID: Egy rendező pályaudvar, ha ír (Keresztesi József: Meteorkövek. Esszék)
SZABÓ BERNADETT: Létmegoldások vegetációra (Schein Gábor: Megleszünk itt)
PAPP MÁTÉ: Nemköltészet (Sütő Csaba András: Nempróza)

Képek
TARCZY PÉTER grafikái

Hozzászólások