Megjelent az Alföld 2023. decemberi száma

Alföld 2023/12.

Decemberi lapszámunkban közreadjuk a 2023-as Alföld-díjasaink laudációit: Bednanics Gábort Fodor Péter, Bodrogi Ferenc Mátét Lapis József, Győrffy Ákost Áfra János méltatta.

Kilátó rovatunkban Melhardt Gergő ír Térey János Köztisztaság tér című költeményéről, Darvasi Ferenc íróval, szerkesztővel pedig Szöllősi Mátyás beszélget.

Verset Kőrizs Imrétől, Takács Boglárkától, Pál Sándor Attilától, Jenei Gyulától, Izsó Zitától, Szegedi Esztertől, Kerber Balázstól, Petőcz Andrásról, Halmai Tamástól, prózát Háy Jánostól, Csobánka Zsuzsa Emesétől és Beck Tamástól közlünk.

Tanulmány rovatunkban Bollobás Enikő vizsgálja a hangzás, nyelvváltás és fantasztikum jegyeit Szőcs Géza költészetében, Mezei Gábor pedig Borbély Szilárd Hosszú nap el című versét veszi górcső alá. Berényi Klára Varró Dániel limerickjeit elemzi, Bakó Endre Tóth Árpád és Nagy Zoltán barátságát állítja vizsgálódásának középpontjába.

Szemle rovatunkban Bedecs László Tasnády Attila Süllyedő vér című kötetét, Kiss Georgina Pál Sándor Attila Daloskönyvét, Owaimer Oliver pedig Bodrogi Ferenc Máté tanulmánykötetét recenzeálja.

A lapszám illusztrációi a 20 éves Első Magyar Szamártár gyűjteményi anyagából valók: Ölveczky Gábor (címlap), Jörgen Meyer Larsen (belső borítók, 87.), Matyus Dóra (hátlap), Kelemen Benő Benjámin (9.), Somogyi Győző (14.), Lackó Szilágyi Imre (20.), Lévai Ádám (25.), Herman Levente (32.), Papp Károly (108.).

Szépirodalom
3 KŐRIZS IMRE versei: Mekkora; Célok és akadályok; Borvíkend
5 TAKÁCS BOGLÁRKA versei: Testamentum; Séma; Szégyentelen
7 PÁL SÁNDOR ATTILA verse: Never Forget
10 HÁY JÁNOS: Boldog boldogtalan (Két összeillő ember – regényrészlet)
15 JENEI GYULA verse: Bográcsozós, eutanáziás
16 IZSÓ ZITA versei: A búcsúzásról; Első találkozás; Befejezetlen romok
18 SZEGEDI ESZTER versei: behajtás; váz; hátsókert
21 CSOBÁNKA ZSUZSA EMESE: Idő előtt (regényrészlet)
24 BECK TAMÁS: Bolondéria (novella)
26 KERBER BALÁZS versciklusa: Számtan a holdas estékre
28 PETŐCZ ANDRÁS versei: Sötétedés előtt; Az öregember verse
30 HALMAI TAMÁS versciklusa: Új bor, új tömlők


Kilátó
33 MELHARDT GERGŐ: Hősi, sötét, beethoveni (Térey János: Köztisztaság tér)
38 Az őrületig feltúrni egy szöveget (Darvasi Ferenc íróval, szerkesztővel Szöllősi Mátyás beszélget)


Tanulmány
49 BOLLOBÁS ENIKŐ: „én vagyok s mégsem én vagyok (Hangzásdúsítás, nyelvváltás és fantasztikum Szőcs Géza költészetében)
66 MEZEI GÁBOR: A magából kibomló nyelv poétikája (Borbély Szilárd: Hosszú nap el)
77 BERÉNYI KLÁRA: Vándorbadarak
88 BAKÓ ENDRE: Tóth Árpád és Nagy Zoltán barátsága


Szemle
95 BEDECS LÁSZLÓ: Étvágya a régi (Tasnády Attila: Süllyedő vér)
100 KISS GEORGINA: „Az irodalom diktatúrája” (Pál Sándor Attila: Daloskönyv)
104 OWAIMER OLIVER: Tanár úr, ez egyre részegebb! (Bodrogi Ferenc Máté: „Minden másképpen van”. Műértelmezések és szakkritikák)


ALFÖLD
Alföld-díjasok, 2023
95 Bednanics Gábor; Bodrogi Ferenc Máté; Győrffy Ákos

Hozzászólások