Megjelent az Alföld 2024. áprilisi száma

Alföld 2024/4.

Verset Marno Jánostól, Krusovszky Dénestől, Csordás Katától, Tőzsér Árpádtól, Darvasi Lászlótól, Szabolcsi Viktóriától, Korpa Tamástól, Lövétei Lázár Lászlótól és Gerevich Andrástól, prózát Kovács Dominiktól és Kovács Viktortól, Biró Zsombor Auréltól, valamint Kiss Péter Attilától közlünk.

Kilátó rovatunkban Bakó Endre Örley István családjáról, Balog Edit Otilia Konrád György önéletrajzáról ír.

Tanulmány rovatunkban Ágoston Enikő Anna A huszonhatodik évről, Nyerges Gábor Ádám Orbán Ottóról, Bálint Péter a népmesék narratíváiról értekezik.

Szemle rovatunkban Szálinger Balázs és Lövétei Lázár László legújabb versesköteteit Visy Beatrix és Szemán Krisztina bírálja, a Budapest Nagyregényt (szerk. Péczely Dóra, Szeder Kata, Tasnádi István, Valuska László) Melhardt Gergő, Fabiny Tibor tanulmánykötetét D. Tóth Judit recenzeálja.

A lapszám illusztrációit Mikes Adél digitális illusztrációi adják.

Szépirodalom
3 MARNO JÁNOS versei: Időszerűtlen; Az érme kérge; Fogsárban
5 KRUSOVSZKY DÉNES versei: Minden tükör; Részletek; Ezer másikat
6 CSORDÁS KATA versei: Egy terhesség hosszútávú következményei; Tavaszi áldozat; Az elhanyagolt kert
9 KOVÁCS DOMINIK – KOVÁCS VIKTOR: Lesz majd minden (regényrészlet)
13 TŐZSÉR ÁRPÁD versei: Burgonyaevők; A számítógép is ember; Húsvét
15 DARVASI LÁSZLÓ versei: A vidám korcsolyapálya; Gyere, Vojnich Erzsébet!; Sárga vidám
20 BIRÓ ZSOMBOR AURÉL: Visszatérő álmom, hogy apám vállán ébredek (regényrészlet)
24 SZABOLCSI VIKTÓRIA versciklusa: Mintha csak Istenét
31 KORPA TAMÁS verse: Feleségemnek
32 KISS PÉTER ATTILA: Jövő tavasszal (novella)
35 LÖVÉTEI LÁZÁR LÁSZLÓ versciklusa: Szervraktár (Bevezetés 1, 1-3; Eisenhower: 18, 1-7; Mag Lajos bácsi 20, 1-5)
37 GEREVICH ANDRÁS versei: Integet a versből; Vonatút


Kilátó
39 BAKÓ ENDRE: Örley István családi albumából
46 BALOG EDIT OTILIA: Megváltoztatva a megváltoztatandókat (Gondolatok Konrád György Elutazás és hazatérés című művének új kiadásáról)


Tanulmány
51 ÁGOSTON ENIKŐ ANNA: A szív defibrillálása (Az alkotás és a szerelem metszéspontjai A huszonhatodik évben)
64 NYERGES GÁBOR ÁDÁM: Az „ingatag tömeg” (Orbán Ottó ember[ség]képe az Egyik oldaláról a másikra fordul; él kötetben)
73 BÁLINT PÉTER: A megbocsátás és/vagy ítélkezés narratív formái a népmesékben


Szemle
92 D. TÓTH JUDIT: Gondolkodó párbeszéd (Fabiny Tibor: Túl a literalizmuson. Gondolkodó párbeszéd a teológiai hermeneutikáról)
98 VISY BEATRIX: Haladni a végső beismerésig (Szálinger Balázs: És most kelletlen elrugaszkodom. Válogatott versek)
104 SZEMÁN KRISZTINA: A fára mászás szakralitása (Lövétei Lázár László: Zákeus fügefája)
107 MELHARDT GERGŐ: Oda érünk, ahová jöttünk (Budapest Nagyregény, szerk. Péczely Dóra, Szeder Kata, Tasnádi István, Valuska László)

Hozzászólások