Zalán Tibor versciklusa

Felezőszonettek

A közhelyekről

A közhelyekről próbálták meg győzködni egymást
hanyatló levelezésük ezen szakaszában
Valójában tanácstalanok s gyámoltalanok
voltak Megmerítkezés és feleszmélés között
kutattak a keskeny ösvény után De inkább a
pusztulás hálója felé sodródtak Képernyőn
sziget és matrac Egy film amit nem néz meg senki

A filmet majd nem nézi meg senki A matrac a
szigetnek ütődik A pusztulás hálójában
szétrobban a képernyő Keskeny ösvény húzódik
megmerítkezés és föleszmélés között Voltak
gyámoltalanok most már tanácstalanok lettek
Hanyatló levelezésük ezen időszakaszán
közhelyekkel próbálták tisztogatni szégyenük

Az angyal énekel

Nehéz angyal ül a mellén és egyfolytában csak
énekel Érzi beleszakad a hallgatásba
de nem tudja a dalt Talán régebben még tudta
A felhők meg csak jönnek-mennek fölöttük mintha
rajtuk gúnyolódnék az ég Megalázó ha egy
angyal énekel az ember mellén Mintha vissza
fordulna az idő a kezdetek homályához

A kezdetek homályában még nincs idő Csak a
semmi fordul vissza az angyalok énekéhez
Megalázó amikor gúnyolódik az ég és
mindenféle felhők járkálnak az ember fölött
Nem számít hogy valaha tudta azt a szót ami
kiválthatná a hallgatásból Most beleszakad
a mellén ücsörgő angyal nehéz énekébe

Lázár böstörög

Variációk egy Rostand-sorra

Ölelt méltatlanokat és neki már csak egy fél
csók jutott a csókok lakomáján Nagy zabálás
után maradékot löknek lerágott csontot a
lába elé Másnak adta át villámló húsát
Másokban gerjesztett kóborgó gyönyörtüzeket
Nem szabad jónak lenni zihálta és nem szabad
örömtelennek feltámadni Kibasztál velem

Jól kibasznál velem most ezzel a boldogtalan
feltámadásmaszlaggal Örömtelen nem lehet
szabadnak lenni zihálta Nem szabad jónak se
A gyönyör kölcsöntüzeit másban gerjesztette
Másnak adta a testében lakó villámokat
Méltatlanokat tett boldoggá Nem látta hogy ő
szétesett Lázárként bolyong csókok lakomáján

Szerelem-magyarázat

Én mondtam le rólad távolodóban dünnyögött
rossz rímet markolászva Próbálta leplezni
mindez mennyire olcsó Csak nem tudta senkinek
kielégítően elmagyarázni hogy nem a
történet a fontos hanem az érzet amit egy
meg nem történtség is ki tud váltani Hogy nem kell
szerelmesnek lenned ahhoz hogy elhagyva legyél

Hogy elhagyva legyél nem kell szerelembe esned
Nem kell megtörténtség sem Se semmilyen érzetek
A történet később alakul köré A semmi
törékeny váza a legrosszabbkor roppan össze
Nem fontos hogy ez kinek mennyire fáj Magyaráz
Dünnyög Markolász Eltévedt rímek után kutat
Ösztönös ahogy tagad Nem ő mondott le róla

A visszhang párbeszéde

Legyél ami én Ne menekülj Szólt át a túlsó
partra ahol a csontzongorákat már csapkodták
az ideges kezek Ideje készülődni Az
aranylovak elharapták aranyzabláikat
Még egy gyámoltalan kísérletet tett de nem ért
el senkit Kapaszkodni akart Csak állni Tudta
nehéz megállni egyenesen A világ ferde

Nehéz egyenesen állni ha a világ ferde
Nem csak megállni akart kapaszkodni De nem volt
senki aki értette volna a kísérletet
Még egy kudarc az aranylovak között Zabláik
elharapták Ideje készülni gondolta Az
idegenkezűség föl sem merül az idegen
időkben Ne legyél ami én Nézz rám Menekülj

(Megjelent az Alföld 2023/5-ös számában, a borítókép a lapszám illusztrációit készítő művész, Miklós Kelemen munkája.)

Hozzászólások