Megjelent az Alföld 2024. júniusi száma

Alföld 2024/6.

Verset Sumonyi Zoltántól, Terék Annától, G. István Lászlótól, Szita Szilviától, Stummer Attilától, Acsai Rolandtól, Karácsonyi Zsolttól, Tatár Sándortól, Nyirán Ferenctől, Gömöri Györgytől, prózát Benedek Szabolcstól és Lipcsey Emőkétől közlünk.

Kilátó rovatunkban két nagyinterjú jelenik meg: Kulcsár Szabó Ernővel Sipos Balázs és Szabó Marcell, Gömöri Györggyel Juhász Tibor beszélget.

Tanulmány rovatunkban Balogh Gergő a szerelmi költészet nyelvezetét elemzi, Kis Marcell Lovasi András dalszövegeinek József Attila-intertextusait vizsgálja.

Szemle rovatunkban Kálai Sándor a Tar Sándor-életmű gondozásának és értelmezésének három példáját (Levelek Tar Sándorhoz; Deczki Sarolta monográfiája; Tanulmányok Tar Sándor műveiről) veszi górcső alá. Kondor Péter János Kulcsár Szabó Ernő újabb értekező munkáját, Bodrogi Csongor pedig Mohai V. Lajos prózakötetét recenzeálja.

A lapszám illusztrációit Száler Tímea vegyes technikájú munkái adják.

Szépirodalom
3 SUMONYI ZOLTÁN versciklusa: Jó éjt, szülőhonom
9 TERÉK ANNA verse: Fejben a jég
14 BENEDEK SZABOLCS: Tényleg szeretem a jalapeñót (novella)
16 G. ISTVÁN LÁSZLÓ versei: Edward Munch: Sikoly; Jan van Eyck: Arnolfini házaspár
18 SZITA SZILVIA versei: Földkábel; Nemlétező családok; Barátnők egymás között
20 STUMMER ATTILA versei: A szent; Gyerekhangra; Kevésbé kegyetlenek; Falun
23 ACSAI ROLAND versei: Ekloga az aggodalomról; Walther von der Vogelweide versére
25 LIPCSEY EMŐKE: Dav (novella)
36 KARÁCSONYI ZSOLT verse: A szemünk előtt elvonulóról
36 TATÁR SÁNDOR verse: Fel(eség)tételesmód
37 NYIRÁN FERENC versei: Meghasonlás; Valami elindult
38 GÖMÖRI GYÖRGY versei: Emlékeimben megmarad; Egy szerelem alakváltozásai


Kilátó
40 „egyszerre kint s bent” (Kulcsár Szabó Ernővel Sipos Balázs és Szabó Marcell beszélget)
63 Szélességi körök (A kilencven éves Gömöri Györggyel Juhász Tibor beszélget)


Tanulmány
70 BALOGH GERGŐ: Te (A szerelmi költészet nyelvéről)
82 KIS MARCELL: „Homokos, vizes síkon” (József Attila-intertextusok Lovasi András dalszövegeiben)


Szemle
96 KÁLAI SÁNDOR: „nem vagyok igazi értelmiségi holott” („…most aztán nézhetek magam után…” Levelek Tar Sándorhoz, szerk. Lakner Lajos; Deczki Sarolta: Tar Sándor; „Az vagyok, aki vagyok. Úgyse lehetek más: miért féljek hát felfedezni, ki vagyok?”. Tar Sándor)
103 KONDOR PÉTER JÁNOS: Szövegen innen, kultúrán túl (Kulcsár Szabó Ernő: Mi a műalkotás? – Az irodalmi olvasás kérdései)
108 BODROGI CSONGOR: Sűrű, halálos esszencia (Mohai V. Lajos: A kanizsai Hidegház)

Hozzászólások