Megjelent az Alföld 2020. májusi száma

Májusi lapszámunk letölthető innen.

Tartalomjegyzék – 2020. május

Szépirodalom

TAKÁCS ZSUZSA verse: Esküvői ebéd
NYIRÁN FERENC versei: Jugó; Bakancslista; Az írástudó üldözése
MÁRTON LÁSZLÓ: Olvadás (novella)
FALCSIK MARI versei: Újév reggelére; A szomjúhozók; Az utolsó nyíregyi nyár
DEMÉNY PÉTER verse: Prospektus
BÁNDI MÁTÉ versei: Nosztalgia hibákkal; Közepesek elégiája
MÁTYÁS GYŐZŐ: Képrapszódia (novella)
GÖMÖRI GYÖRGY versei: 1615, újév: Molnár Albert Rimaynál; Békássy elindul Pápáról; Álom egy nevenincs városról; Nyakunkban Alohával
PETŐCZ ANDRÁS versei: Valami; Lerobbant faun; Testemlék; Köszönet – Paulnak
MOLNÁR KRISZTINA RITA: Kőangyal (novella)
GYUKICS GÁBOR versei: hurok; a gonosz halála
CSENDES TOLL versciklusa: A bölények kipusztulása
SUMONYI ZOLTÁN versei: Jegyezd meg ezt a versemet; Ne mondd, hogy mongol túlerő
TERÉK ANNA: Csönd (Piac; Apa háborúja – verses drámarészletek)

Portré

IMRE LÁSZLÓ: Julow Viktor, az ember és a tudós
D. RÁCZ ISTVÁN: A fürtrablás és az angol versfordítás szerepe Julow Viktor életművében

Tanulmány

GINTLI TIBOR: Az erőszak megjelenítésének narratív eljárásai Krúdy Gyula Asszonyságok díja című regényében
SZILÁGYI ZSÓFIA: „Mint igazán vadállat, fut végig a Ringen” (A Míg új a szerelem mint Bécs regénye)
IMRE FLÓRA: Babits és Horatius

Szemle

NEMES Z. MÁRIÓ: „Istenek és állatok, ezekből áll a világunk.” (Alan Moore – Eddie Campbell: A pokolból, ford. Bayer Antal)
SZÉP ESZTER: Ezúttal itt vagyok én is! (Noelle Stevenson: Nimona, ford. Márton Zsófia; Marta Breen és Jenny Jordahl: Nagyszerű nők. A feminizmus rövid története, ford. Molnár Kata)
BÓDI KATALIN: Változtasd meg élted? (Kalapos Éva Veronika: F mint)
NAGYGÉCI KOVÁCS JÓZSEF: A költészet alanya (Balla Zsófia: A darázs fészke)
LÉNÁRT TAMÁS: Szövegvilág és világszöveg (Molnár Gábor Tamás: Visszacsatolások. Irodalomértelmezés és reflexivitás)
BALOGH LÁSZLÓ LEVENTE: Úton az örök béke felé? (Steven Pinker: Az erőszak alkonya. Hogyan szelídült meg az emberiség?, ford. Gyárfás Vera)
KOVÁCS GERGELY: Kultúrtraumatológia (Takács Miklós: Sebek és szavak. Traumakultúra, traumairodalom)

Képek: ERDÉSZ ERIKA munkái

Hozzászólások