Megjelent az Alföld 2021. májusi száma

Alföld 2021/5.

Májusi számunk középpontjában ezúttal a városi identitások állnak, elsősorban a debreceni, illetve alföldi építészet, épített kultúra, valamint ezzel is összefüggésben olyan szerzők írásművészete, mint Borbély Szilárd és Térey János. Borbély művészetéről egy nagyobb szabású kerekasztal-beszélgetés szól, Térey posztumusz memoárjáról pedig Szirák Péter és Horváth Péter írásai adnak számot.

Mindezeken túl remek elbeszélésekkel és versekkel, lényeglátó tanulmányokkal (Krúdy Gyuláról és Orbán Ottóról), illetőleg alapos kritikákkal készültünk olvasóink számára.

A lapszám illusztrációs anyagát Szabó Imola Julianna digitális kollázsai adják.

Szabó Imola Julianna digitális kollázsai

Tartalom – 2021. május

Szépirodalom

BUDA FERENC verse: Éjtől éjig
JENEI GYULA verse: Kutyadal
VISKY ANDRÁS: Apátlan, regényrész (versesregény-részlet)
NAGY HAJNAL CSILLA: Volja (versesregény-részlet)
SZILASI LÁSZLÓ: A Koppantyú lovagjai (regényrészlet)
FEKETE VINCE versciklusa: Halálgyakorlatok [(Ringlispíl); (Ördöghalak); (Távozó te)]
WEEBER LUCA BORBÁLA versei: Hajónaplók; A vizek felett; Sziget
HIDAS JUDIT: Eszter élni akar (regényrészlet)
KÁLLAY ESZTER versei: sebességváltó; óceánszem; vérehulló fecskefű
KALÁSZ MÁRTON versei: Égfájó – álmok; Éji út – magány; Magam

Kilátó

Olvasni a halál felől (Kerekasztal-beszélgetés Borbély Szilárdról Bényei Péter, Bodrogi Ferenc Máté, Mészáros Sándor és Valastyán Tamás részvételével)
VÉKONY ZSOLT: Földhöz ragadt modernizmus (Debrecen építészete a két világháború között)
VERESS DÁNIEL: Magyar Hanza (Borsos Józsefről Rácz Zoltán könyvei alapján)
HORVÁTH PÉTER: Apró korrekciók (Térey János: Boldogh-ház, Kétmalom utca. Egy cívis vallomásai – a helytörténeti források tükrében)

Tanulmány

LÁBADI ZSOMBOR: Az élőbeszéd és az elbeszélői hang mintázatai Krúdy Gyula A vörös postakocsi című regényében
NYERGES GÁBOR ÁDÁM: „egy fejben is belátható táv” (A betegség mint vezérmotívum Orbán Ottó költészetében)

Szemle

SZIRÁK PÉTER: Kívül-belül gyász (Térey János: Boldogh-ház, Kétmalom utca. Egy cívis vallomásai)
PUSKÁS ISTVÁN: Egy város felmérése (A debreceniség mintázatai. Városi identitás és a lokális emlékezet rétegei a kora újkortól napjainkig, szerk. Fazakas Gergely Tamás, Bódi Katalin, Lapis József)
CODĂU ANNAMÁRIA: Kolozsvárok, Házsongárdok nyomában (Kolozsvár-dialógusok. Tanulmányok, szerk. Korpa Tamás)
KERBER BALÁZS: „Átlóg az álmaimba” (Kállay Eszter: Kéz a levegőben)
RÉVÉSZ EMESE: Elvan (Iveta Merglová: Ema elvan, ford. Petovská Flóra)
VISY BEATRIX: Akárkik a Dóm téren (Jenei László: Bódultak)
MÁRJÁNOVICS DIÁNA: Mindent pontosra írni (Szaniszló Judit: Leli élete)

Képek: SZABÓ IMOLA JULIANNA digitális kollázsai

Hozzászólások