Megjelent az Alföld 2023. májusi száma

Alföld 2023/5.

A májusi Alföld Portré rovatának középpontjában Térey János alakja és írásművészete áll. Poós Zoltán a költő életútját, műveltségét, habitusát idézi föl emlékező beszédében, s hasonlóra tesz kísérletet az „Ez a föld gondolkodtat, levegője táplál” címmel megrendezett kerekasztal-beszélgetés is Bazsányi Sándor, Lanczkor Gábor, Papp András, Poós Zoltán és Fodor Péter részvételével. Bednanics Gábor az én- és térformációk kölcsönviszonyát, Smid Róbert pedig az irónia alakzatait vizsgálja Térey versbeszédében. Valastyán Tamás a tranzitív olvasat lehetőségeit veszi górcső alá Borbély Szilárd és Térey János műveiben, Angyalosi Gergely pedig a cívis létforma ábrázolását vizsgálja a posztumusz megjelent memoárban.

Szépirodalmi anyagaink között Fecske Csabától, Zalán Tibortól, Élő Csenge Enikőtől, Győri Lászlótól, Tőzsér Árpádtól verset, Szeifert Natáliától, Fenyvesi Orsolyától, Márton Lászlótól prózát olvashatnak.

Szemle rovatunkban Csehy Zoltán Kőrizs Imre versértelmező kötetét, Antal Balázs Cseke Péter Páskándi Gézáról szóló esszégyűjteményét, Hocza-Szabó Marcell Szijj Ferenc, Baráth Tibor Szöllősi Mátyás legújabb verseskötetét, Zsiger Ádám Cornelius Castoriadis (ford. Kicsák Lóránt) esszékötetét recenzeálja.

A lapszám illusztrációit Miklós Kelemen grafikái és képregényei adják.

Szépirodalom

FECSKE CSABA versei: A megbocsátó; Valaki más; Kívülről; Platón igaza; A Kívülrekedt
ZALÁN TIBOR versciklusa: Felezőszonettek (A közhelyekről; Az angyal énekel; Lázár böstörög; Szerelem-magyarázat; A visszhang párbeszéde)
SZEIFERT NATÁLIA: Csak látogatóba jöttem (novella)
ÉLŐ CSENGE ENIKŐ versei: Álmomban megmutattam a tengert; Álmomban fekete víz csorog
GYŐRI LÁSZLÓ versei: Ép ésszel mire mész?; Örök íz; A rög
FENYVESI ORSOLYA: Barátném; Figaro szaporodása; Mozdulatlan; A küldönc; Pillangó, légyszíves; Birodalmam; Szabad; A doktor; Napocska; Holnaptól máshogy lesz (kisprózák)
TŐZSÉR ÁRPÁD versei: A képmutogató halála; Lyukas húszfilléres
MÁRTON LÁSZLÓ: Hű (novella)

Portré
POÓS ZOLTÁN: Gyöngédség-projektum
„Ez a föld gondolkodtat, levegője táplál” (Kerekasztal-beszélgetés Térey Jánosról Bazsányi Sándor, Lanczkor Gábor, Papp András, Poós Zoltán és Fodor Péter részvételével)
BEDNANICS GÁBOR: Túlutazni önmagunkat (Én- és térformációk kölcsönviszonya Téreynél)
SMID RÓBERT: Elszámolás és elsajátítás (Az irónia Térey versbeszédében)
VALASTYÁN TAMÁS: A tranzitív olvasás alakzatai (Ahogyan Borbély Szilárd és Térey János egymást olvassa)
ANGYALOSI GERGELY: A „cívis” mint kisebbségi

Szemle
CSEHY ZOLTÁN: Alapműveletek és mesterfogások (Kőrizs Imre: Poeta.doc. Versekről prózában)
ANTAL BALÁZS: Beckett erdélyi évei (Cseke Péter: Beckett Erdélybe jön. Páskándi Géza második alkotói korszaka [1963–1973])
HOCZA-SZABÓ MARCELL: Leszámolás az élet misztikumával (Szijj Ferenc: Ritka események)
BARÁTH TIBOR: Nagy levegőt venni (Szöllősi Mátyás: Szabad)
ZSIGER ÁDÁM: A történelem mint „tudatos teremtés és tudattalan ismétlés” (Cornelius Castoriadis: A társadalom mint képzeleti intézmény, ford. Kicsák Lóránt)

Képek: MIKLÓS KELEMEN grafikái és képregényei

Hozzászólások