Megjelent az Alföld 2022. decemberi száma

Alföld 2022/12.

Decemberi lapszámunk középpontjában Tar Sándor életműve áll: Márton Lászlótól esszét közlünk, Fenyő D. György Tar Sándor Daliák című novelláját elemzi, Szilágyi Márton pedig A Vén Ede köré épülő tárcák jelentőségét értelmezi az életműben.

Szépirodalmi anyagaink között verset Kiss Tibor Noétól, Csobánka Zsuzsa Emesétől, Zalán Tibortól, G. István Lászlótól, Horváth Evetől, Toroczkay Andrástól, Szabados Attilától, Karafiáth Orsolyától, prózát Jászberényi Sándortól, Vass Norberttől, Kiss Noémitól, Csabai Lászlótól és Szilasi Lászlótól olvashatnak.

A Kilátó rovatban Szilasi Lászlóval Béres Norbert, Kalapos Éva Veronikával Bódi Katalin beszélget.

Szemle rovatunkban B. Kiss Mátyás Sándor Iván regényét, Bartha Ádám Michel Foucault esszékötetét (ford. Sujtó László), Ágoston Enikő Anna Kulcsár-Szabó Zoltán tanulmánykötetét, Fekete I. Alfonz a H. Nagy Péter és L. Varga Péter szerkesztette popkultúra-kutató könyvet recenzeálja.

Közre adjuk az idei Alföld-díjasaink – Ladik Katalin, Mezei Gábor, Ureczky Eszter – laudációit.

A lapszám illusztrációit Ulrich Gábor grafikái adják.

Szépirodalom

KISS TIBOR NOÉ verse: mindenki roncs roncsok vagyunk
CSOBÁNKA ZSUZSA EMESE verse: Outsider, 41
JÁSZBERÉNYI SÁNDOR: Hosszú az út hazáig (novella)
ZALÁN TIBOR versei: Fövenyparton; Anzix – esővel; Tökéletes kivitelezés
G. ISTVÁN LÁSZLÓ versei: A béke esélye; Irányban
VASS NORBERT: Négybe szelt sünmáj (novella)
HORVÁTH EVE versei: Fehérzaj; Menhely a legsötétebb vágyódás ellen
TOROCZKAY ANDRÁS versei: Kétely; Coca-Colát és Twixet vettem; KRK
SZABADOS ATTILA versei: Az áldozat; Fehér sarok; Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem; Árvácskák
KISS NOÉMI: Karácsony a Dunán (Csont – regényrészlet)
CSABAI LÁSZLÓ: Barátok (novella)
SZILASI LÁSZLÓ: Saját élet (Anyám nővére Drezda bombázásakor és utána – regényrészlet)
KARAFIÁTH ORSOLYA verse: A tószt

Portré

MÁRTON LÁSZLÓ: Négy pillanat (Tar Sándorról, utólag)
FENYŐ D. GYÖRGY: „Akiknek nincs eszközük megvédeni önmagukat” (Tar Sándor Daliák című novellájának elemzése)
SZILÁGYI MÁRTON: Az utolsó alteregó (A Vén Ede köré épülő tárcák jelentősége Tar Sándor életművében)

Kilátó

„Az történik egy íróval, ami az életműve alapján jár neki” (Szilasi Lászlóval Béres Norbert beszélget)
„A fájdalom az enyém” (Kalapos Éva Veronikával Bódi Katalin beszélget)

Szemle

B. KISS MÁTYÁS: Élők és holtak közös térben bujkálnak (Sándor Iván: Amit a szél susog)
BARTHA ÁDÁM: A hiányzó láncszem (Michel Foucault: A szexualitás története IV. A hús bűnvallomásai, ford. Sujtó László)
ÁGOSTON ENIKŐ ANNA: A jelölő visszahúzódásának csigafonata (Kulcsár-Szabó Zoltán: A jelölő visszahúzódása. Az irodalmi nyelv kulturalizációjának néhány kérdéséhez)
FEKETE I. ALFONZ: A populáris kultúra már (nem csak) a spájzban van (Poptechnikák. Komplexitás a népszerű kultúrában, szerk. H. Nagy Péter, L. Varga Péter)

Alföld-díjasok, 2022
Ladik Katalin; Mezei Gábor; Ureczky Eszter

Képek: ULRICH GÁBOR grafikái

Hozzászólások