Megjelent az Alföld 2023. januári száma

Alföld 2023/1.

Januári lapszámunk középpontjában a líra áll. Tanulmány-rovatunkban Kulcsár Szabó Ernő Illyés Gyula kései pályafordulatát a hangzást is nyomatékkal kitüntető versértelmezések révén veszi górcső alá, Pinczési Botond pedig a magyar műballadai hagyomány felől értelmezi Petri György életművének egy szeletét. G. István László a kortárs magyar és angol nyelvű költészetet vizsgálja Emanuel Bouju epimodernista kategóriáinak segítségével.

Szépirodalmi anyagaink között Markó Bélától, Payer Imrétől, Gömöri Györgytől, Deák Botondtól, Halmai Tamástól, Gyukics Gábortól, Endrey-Nagy Ágostontól, Győrfi Katától, Poós Zoltántól, Balogh Endrétől és Jász Attilától verset, Halász Ritától, Lackfi Jánostól, Masri Mona Aichától és Száz Páltól prózát olvashatnak.

A Kilátó-rovat írásai a 125 éve született Tamási Áron életművére összpontosítanak: Mészáros Márton a természet és kultúra viszonyát kiemelve adja új olvasatát az Ábel a rengetegben című regénynek, Zimonyi Zoltán pedig Féja Géza Tamási-képét mutatja be.

A Szemle-rovat ezúttal lírakritikákat közöl: Stermeczky Zsolt Gábor Gömöri György, Urbán Andrea Vida Gergely, Hörcher Eszter Petőcz András, Káldy Sára pedig Nyirán Ferenc verskötetét recenzeálja.

A lapszám illusztrációit Csontó Lajos munkái adják.

Szépirodalom

MARKÓ BÉLA versei: Mi a hűség?; Planéta; Mégis tökéletes
PAYER IMRE versei: Rengés; Az eltávozott erdőkirályhoz; A kastély; Valahai; Megszállás, vonulás, tankok
HALÁSZ RITA: Szent Fruzsina a gangon (regényrészlet)
GÖMÖRI GYÖRGY versei: Széljegyzet Casanovához; Texasi történet
DEÁK BOTOND versei: A senkiföldjén; A részletek; A sehonnaiakhoz
LACKFI JÁNOS: Halálozási rubrikák (novella)
HALMAI TAMÁS verse: Identitások
GYUKICS GÁBOR versei: medencében; szabaduló aktus; délibáb
MASRI MONA AICHA: Nem gondolok az ég madaraira (novella)
ENDREY-NAGY ÁGOSTON versei: Dikti; Tengergyakorlatok; Halpiaci istenek
GYŐRFI KATA versei: a napon; a levegőben; láthatárán kívül
POÓS ZOLTÁN verse: Az ébresztőóra
SZÁZ PÁL: A hidak könyve (Vrbanja, Szarajevó – esszéregényrészlet)
BALOGH ENDRE versei: Egy ház lebontása; Egy kis pont; Az érzékek birodalma
JÁSZ ATTILA versciklusa: Amikor te magad vagy a hely

Kilátó

MÉSZÁROS MÁRTON: A szópárbajok hiábavalóságáról (Tamási Áron: Ábel a rengetegben)
ZIMONYI ZOLTÁN: „Széppé ültetni Isten fekete telkét” (Féja Géza: Tamási Áron nyomában)

Tanulmány

KULCSÁR SZABÓ ERNŐ: A lent és a fent között (Illyés Gyula kései pályafordulatának kérdéséhez)
PINCZÉSI BOTOND: Sírkő, Isten, félkurvák (Petri György balladaköltészete?)
G. ISTVÁN LÁSZLÓ: Bouju epimodernista kategóriáinak felvetései a kortárs magyar és angol nyelvű lírában

Szemle

STERMECZKY ZSOLT GÁBOR: Egy világpolgár vallomásairól (Gömöri György: Alkonyi séta)
URBÁN ANDREA: Prímelés (Vida Gergely: Mellékalak)
HÖRCHER ESZTER: Találkozások (Petőcz András: A látogatás emléke)
KÁLDY SÁRA: „fellármázni az Istent” (Nyirán Ferenc: Apokrif történetek)

Képek: CSONTÓ LAJOS munkái

Hozzászólások