Megjelent az Alföld 2023. júniusi száma

Alföld 2023/6.

A júniusi Alföld szépirodalmi rovatában Parti Nagy Lajostól drámaszöveget, Harcos Bálinttól prózaversciklust, Tatár Sándortól, Gáti Istvántól, Fenyvesi Ottótól, Gellén-Miklós Gábortól és Gerevich Andrástól verset, Kiss Noémitől és Zsembery Borbálától prózát, Juhász Tibortól pedig szociográfiarészletet olvashatnak.

A Tanulmány rovatban Lőrincz Csongor környezetpoétikai, Smid Róbert pedig zoopoétikai szemszögből értelmezi Bodor Ádám regényeit. Mercs István Móricz Zsigmond Mikszáth Kálmánhoz fűződő viszonyát vizsgálja a nagy elődről írott nekrológja tükrében.

A Szemle rovatunkban Kolozsi Blanka a Hervay Gizella életműve előtt tisztelgő vers- és esszégyűjteményt (szerk. Balázs Imre József, Korpa Tamás), Konkoly Dániel Pollágh Péter verseskönyvét, Hörcher Eszter a Roland Barthes életművével foglalkozó tanulmánykötetet (szerk. Ádám Anikó, Radványszky Anikó), Buday Bálint Háy János, Bálint Bernadett pedig Hidas Judit regényét recenzeálja.

A lapszám illusztrációit Balogh Kristóf József tusfestményei adják.

Szépirodalom

3 PARTI NAGY LAJOS: Sybles és fia (drámai jelenet)
7 TATÁR SÁNDOR verse: A szellőzködő, lágy melegben
8 GÁTI ISTVÁN versei: Daráld le ezt a könyvemet; Eltűnt az év
11 KISS NOÉMI: Az irigy lány (elbeszélés)
16 HARCOS BÁLINT prózaversciklusa: Misztikus Terror
18 FENYVESI OTTÓ verse: Punk rock Barbie
20 JUHÁSZ TIBOR: Nevet szerzel magadnak (szociográfiarészlet)
28 ZSEMBERY BORBÁLA: Nem tud róla senki (novella)
32 GELLÉN-MIKLÓS GÁBOR versei: Az élet tágassága; Felőlem aztán le is
33 GEREVICH ANDRÁS versei: Röntgenfelvétel; A sebezhetőség teremtésmítosza

Tanulmány

35 LŐRINCZ CSONGOR: Környezeti poétika (Bodor Ádám: Sinistra körzet)
48 SMID RÓBERT: Egy körzet természetrajza (Zoopoétika Bodor Ádám regénytrilógiájában)
70 MERCS ISTVÁN: Móricz Zsigmond esete Mikszáth Kálmánnal

Szemle

84 KOLOZSI BLANKA: Párbeszéd negyven hangra (Többes számban. Párbeszédben Hervay Gizellával, szerk. Balázs Imre József, Korpa Tamás)
92 KONKOLY DÁNIEL: Új lettem (Pollágh Péter: Régi voltam)
95 HÖRCHER ESZTER: Egy életmű margójára (A szöveg kijáratai. Tanulmányok Roland Barthes-ról, szerk. Ádám Anikó, Radványszky Anikó)
102 BUDAY BÁLINT: Hullámvögy (Háy János: Völgyhíd – Felnőttek ellen)
108 BÁLINT BERNADETT: Minőségi lektűr, avagy mélységnélküliség? (Hidas Judit: Nem vagy többé az apám)

Hozzászólások