Megjelent az Alföld 2023. októberi száma

Alföld 2023/10.

Októberi lapszámunkban közreadjuk a 2023-as Debreceni Ünnepi Könyvhét díszvendégének, Terék Annának a megnyitóbeszédét és a vele ebből az alkalomból készült interjút.

Verset Terék Annától, Zalán Tibortól, Ayhan Gökhantól, Babiczky Tibortól, Szeles Judittól, Vörös Istvántól, Tábor Ádámtól, Szénási Miklóstól, Mezei Gábortól, prózát Szántó T. Gábortól, Szathmári Istvántól, Mohai V. Lajostól közlünk.

Tanulmány rovatunkban Kulcsár Szabó Ernő kétrészes nagy tanulmányának első fejezetében arra keresi a választ, hogy „honnan jön a Sinistra?”, vagyis, hogy miben áll Bodor Ádám méltán híres művének eredetisége; Molnár Gábor Tamás az elevenség prózapoétikai összefüggéseit vizsgálja Bereményi Géza Budapest című elbeszélésében; Nagy Hilda pedig Karinthy műveiben veszi górcső alá a növények, állatok és emberek viszonylatait.

Mekis D. János Kabdebó Lóránt posztumusz összegző tanulmánykötetét, Bakó Sára Rakovszky Zsuzsa újabb regényét, Balogh Gergő Závada Péter, Urbán Andrea pedig Sirokai Mátyás verseskötetét recenzeálja.

A lapszám illusztrációit Fülöp Péter fotói adják.

Szépirodalom
3 TERÉK ANNA verse: Sodródva szerpentineken
6 ZALÁN TIBOR versciklusa: Felezőszonettek (A széparcú senkik; Dramaturgiaforgácsok; A Tompa Bartók)
7 AYHAN GÖKHAN versei: Aphrodité; Szobor; Lukianosz: A szírek istennőjéről
9 BABICZKY TIBOR versei: Miramare; Hölderlin
10 SZÁNTÓ T. GÁBOR: Nyomtalanul (elbeszélés)
21 SZELES JUDIT versei: Oslo; Strömstad
23 VÖRÖS ISTVÁN verse: Mint akit önmagának visszaadnak
26 TÁBOR ÁDÁM versei: V-fa; Két féltekén; Újraszülető
28 SZATHMÁRI ISTVÁN: A temetés (novella)
31 MOHAI V. LAJOS: Azt szerettem, ha hullott az eső, elmosódtak a fények
(regényrészlet)
36 SZÉNÁSI MIKLÓS verse: Ahogy egy virág a szélben
38 MEZEI GÁBOR versei: u.1. a kifáradásról; u.1.1. váratlan apály; u.2. ridegtorlasz


Könyvhét
41 TERÉK ANNA: Hiszek a kíváncsiságban
43 Örökíró (Terék Annával Szirák Péter beszélget)


Tanulmány
56 KULCSÁR SZABÓ ERNŐ: Honnan jön a Sinistra? (A poétikai eredetiség kérdéséhez – I. rész)
70 MOLNÁR GÁBOR TAMÁS: Az elevenség prózapoétikai összefüggései Bereményi Géza Budapest című elbeszélésében
83 NAGY HILDA: Karinthy idegenjei: növények, állatok és emberek kontaktzónái


Szemle
92 MEKIS D. JÁNOS: Posztumusz összegzés (Kabdebó Lóránt: Valami történt. Szabó Lőrinc átváltozásai)
98 BAKÓ SÁRA: „Nincs szemetek az idők jeleire” (Rakovszky Zsuzsa: Az idők jelei)
102 BALOGH GERGŐ: Gondoskodás+ (Závada Péter: A muréna mozgása)
107 URBÁN ANDREA: Összhangzattan (Sirokai Mátyás: Hangszerek egy távoli kézben)

Hozzászólások