Megjelent az Alföld 2023. szeptemberi száma

Alföld 2023/9.

A szeptemberi Alföld középpontjában a Madách 200 emlékév áll: „egy új világot kitárni” címmel olvashatják Győri János, Miru György, S. Varga Pál és Fodor Péter kerekasztal-beszélgetését Madách Imre pályájáról, fő műve polifonikusságáról, aktualitásáról és taníthatóságáról; Az ember tragédiája 2.0 című drámakötet két szerzőjével, Márton Lászlóval és Tasnádi Istvánnal Gyürky Kata beszélgetett; Imre László Az ember tragédiája 21. századi vonatkozásait veszi górcső alá, Máté Zsuzsanna pedig eszmetörténeti és bölcseleti szempontból jellemzi a nagy hatású opuszt; Béres Norbert a nőreprezentációkat vizsgálja Madách elbeszéléseiben.

Verset Takács Zsuzsától, Gál Ferenctől, Győrffy Ákostól, Lukács Flórától, Tóth Réka Ágnestől, Horváth Florenciától, G. István Lászlótól, Darvasi Lászlótól, prózát Szijj Ferenctől, Bognár Pétertől, Turbuly Lillától közlünk.

Biró Annamária Imre László folyóirat-történeti monográfiáját, Tolvaj Zoltán Turczi István legújabb verseskötetét, Owaimer Oliver pedig a Szilágyi Márton szerkesztette Arany László-kötetet recenzeálja.

A lapszám illusztrációit Imreh Sándor grafikái adják.

Szépirodalom
3 TAKÁCS ZSUZSA versei: Közlemény; Milyen kutya vonyít?; A játékos; A régi díszletek; A vigasztalan folyosón
5 GÁL FERENC verse: Szúrópróba
6 GYŐRFFY ÁKOS versei: Körbeér; A nikodémusi órán; A bodza fehér tányérai
8 SZIJJ FERENC: Vitorlavásár (elbeszélés)
19 LUKÁCS FLÓRA versei: Kőfészek; Lázmadár; Golgotavirág; Sivatagi szerzetes
21 TÓTH RÉKA ÁGNES versei: Távolodás a partoktól; Sebhely
23 HORVÁTH FLORENCIA versei: Felpróbált verseim; Beépülés
25 BOGNÁR PÉTER: Minél kevesebb karácsonyt (regényrészlet)
28 TURBULY LILLA: Banánmatricák (regényrészlet)
32 G. ISTVÁN LÁSZLÓ versei: Célkereszt; A hegy körül
33 DARVASI LÁSZLÓ verse: Akkor ezt a szamarat most vidáman el fogom rontani


Madách 200
36 „egy új világot kitárni” (Kerekasztal-beszélgetés Győri János, Miru György, S. Varga Pál és Fodor Péter részvételével)
48 Az ember tragédiája – újratervezve (Az ember tragédiája 2.0 című kötet két szerzőjével, Márton Lászlóval és Tasnádi Istvánnal Gyürky Kata beszélget)
55 IMRE LÁSZLÓ: Az ember tragédiája és a 21. század
58 MÁTÉ ZSUZSANNA: Az ember tragédiájáról eszmetörténeti és filozófiai szempontból
68 BÉRES NORBERT: Nőreprezentációk Madách Imre elbeszéléseiben

Szemle
88 BIRÓ ANNAMÁRIA: A folyóirat-történet lehetőségei (Imre László: Féléves folyóirat – évszázados tanulságokkal. Szépirodalmi Lapok [1853])
91 OWAIMER OLIVER: Az egész töredéke, a töredék egésze (Az örökség terhe. Arany László élete és munkássága, szerk. Szilágyi Márton)
101 TOLVAJ ZOLTÁN: Rükvercbe váltott öregedés (Turczi István: Reggelre megöregszünk)

Hozzászólások