Megjelent az Alföld 2023. júliusi száma

Alföld 2023/7.

A júliusi Alföld középpontjában a Petőfi 200 emlékév áll: közreadjuk a „De lenn a földön van az ég” című meghívásos költőversenyünk nyertes pályaműveit Falcsik Maritól, Kukorelly Endrétől, Markó Bélától és Nádasdy Ádámtól, továbbá a pályázatra beérkezett verseket: Szlukovényi Katalintól, Simon Mártontól, Villányi Lászlótól, Csobánka Zsuzsa Emesétől, Láng Orsolyától, Buda Ferenctől, Tőzsér Árpádtól és Gergely Ágnestől.

Két kerekasztal-beszélgetést is közlünk a Petőfi-életműhöz kapcsolódóan: Lapis József Falcsik Marival, Kukorelly Endrével, Bényei Péterrel és Margócsy Istvánnal beszélgetett a Petőfi-legendákról és a versek egyediségéhez való visszatérésről, míg Radnai Dániel Szabolcs Bódi Katalinnal és Vaderna Gáborral a PIM új kiállításáról és Petőfi vizuális reprezentációiról.

Vörös István esszéje Petőfi világköltészetben betöltött helyét firtatja, G. István László a Felhők-ciklus verseit a haiku műfaji jellegzetességeivel veti össze, Benedek Szabolcs és Jenei Gyula egy-egy személyes Petőfi-képet vázol, Fried István tanulmánya pedig az átváltozásmotívum életműbeli szerepét vizsgálja.

S. Varga Pál Milbacher Róbert Legendahántás című könyvének adja alapos bírálatát, Csikós Gréta a Margócsy István által szerkesztett Petőfi Sándor emlékezete című tanulmánykötetről ír, Fenyő D. György és Berényi Klára pedig a Grancsa Gergely szerkesztette Költővel nem járnék című antológiát recenzeálja.

A lapszám illusztrációit Gonda Zoltán grafikái adják.

Petőfi 200
3 FALCSIK MARI verse: Pacsírtajaj
4 KUKORELLY ENDRE verse: Aki alszik, az
6 MARKÓ BÉLA verse: Dirib-darab hazám
6 NÁDASDY ÁDÁM verse: Jóval a szezon vége után
8 SZLUKOVÉNYI KATALIN verse: Vágott virág
9 SIMON MÁRTON verse: Vers, pályázatra
12 VILLÁNYI LÁSZLÓ verse: Világ
15 CSOBÁNKA ZSUZSA EMESE verse: Az akarat illúziója
16 LÁNG ORSOLYA verse: A PIM panaszkönyvébe
19 BUDA FERENC verse: Rakétaszót hallok megint
19 TŐZSÉR ÁRPÁD verse: Hazafelé a Thermopylé nevű kocsmából
21 GERGELY ÁGNES: Sándorka éjszakája (kispróza)
22 Vissza a költészethez (Bényei Péterrel, Falcsik Marival, Kukorelly Endrével és Margócsy Istvánnal Lapis József beszélget)
34 Petőfi arcai (Kerekasztal-beszélgetés Bódi Katalin, Radnai Dániel Szabolcs és Vaderna Gábor részvételével)
51 VÖRÖS ISTVÁN: Sírkamra és háló (Petőfi helye a világköltészetben)
60 G. ISTVÁN LÁSZLÓ: Fekete szem százszínű szivárványa (Petőfi Felhők ciklusáról)
64 BENEDEK SZABOLCS : Felesége Rozika
67 JENEI GYULA : Petőfi, az egyszerű
71 FRIED ISTVÁN: Átváltozások – lírai versben (Petőfi-versek egy csoportjáról)
87 S . VARGA PÁL : Legendahántás, legendákkal (Milbacher Róbert: Legendahántás. 50+1 tévhit a magyar irodalomban)
99 CSIKÓS GRÉTA: Petőfi-emlék-könyv (Petőfi Sándor emlékezete, szerk. Margócsy István)
103 FENYŐ D . GYÖRGY: „Ha most feltámadna s eljőne közétek…” (Költővel nem járnék, illusztrálta Herbszt László, szerk. Grancsa Gergely)
107 BERÉNYI KLÁRA: #Petőfi (Költővel nem járnék, illusztrálta Herbszt László, szerk. Grancsa Gergely)

Hozzászólások