Megjelent az Alföld 2024. februári száma

Alföld 2024/2.

Februári lapszámunk tanulmány rovatában a Bálint Tibor Zokogó majom című regényében megidéződő műfaji tradíciók funkcióváltásairól értekezik Gintli Tibor, Osztroluczky Sarolta pedig Hajnóczy Péter A fűtő című elbeszélésének olvasói szereplehetőségeiről ír. Balogh Gergő a Sorstalanságot vizsgálja a benne színre vitt ökonómiai rendszerek távlatából.

Verset Nagy Márta Júliától, Krusovszky Dénestől, Kollár Árpádtól, Závada Pétertől, Gellén-Miklós Gábortól, Posta Mariannától, Vörös Istvántól, Szabados Attilától, Hartay Csabától, Takács Nándortól, Gyukics Gábortól és Miklya Zsolttól, prózát Mohai V. Lajostól, Gerőcs Pétertől és Masri Mona Aichától közlünk.

Kilátó rovatunkban Kiss Tibor Noéval Gregor Lilla, Balázs Imre Józseffel Korpa Tamás beszélget.

Szemle rovatunkban ezúttal szakkritikákat közlünk: Vincze Richárd egy új biopoétikai tanulmánykötetet (szerk. Balajthy Ágnes, Mezei Gábor) olvas alaposan, Bordás Máté Smid Róbert könyvét, Dunai Tamás egy képregénytudományi bevezetést (ford. Szép Eszter), Béres Norbert pedig Szilágyi Márton munkáját recenzeálja.

A lapszám illusztrációit Árkossy István digitális grafikái adják.

Szépirodalom
3 NAGY MÁRTA JÚLIA versei: Ambivalencia kisasszony; Remény utca
5 KRUSOVSZKY DÉNES versei: Eső; Búzavirág presszó; Lassulás
7 KOLLÁR ÁRPÁD versei: Lobogás; A kertész körömágya; Tollszag
10 MOHAI V. LAJOS: A prágai hónapról (regényrészlet)
13 ZÁVADA PÉTER versei: Az osztriga; Beszédzsugorítás
16 GELLÉN-MIKLÓS GÁBOR versei: Jeleket karcolnak; A szarvassá változott anya sóhajtozása
18 GERŐCS PÉTER: A Schlágmüller (novella)
21 POSTA MARIANNA versei: Előbb-utóbb; Stafírozó
22 VÖRÖS ISTVÁN versei: A szerelmes versek; El nem küldött levél; Se veled, se nélküled
26 MASRI MONA AICHA: A Heimdall, a Yeti és a Norbert (novella)
29 SZABADOS ATTILA versei: Az ünnep kifordul az ajtón; Jutalmul
30 HARTAY CSABA versei: Isznak a holtak; Kékből fehér
32 TAKÁCS NÁNDOR versciklusa: Bakonyicum (A táj és az emlékezés)
33 GYUKICS GÁBOR versei: az evezős; jégtorlasz eltávolítása
34 MIKLYA ZSOLT versciklusa: Bújócska-zsoltárok (Ki tudja; Ostrom; Találkozás; Mint a fű; Vízfest)


Kilátó
38 Ihlet helyett excelezés (Kiss Tibor Noéval Gregor Lilla beszélget)
46 „Amikor az embernek önmagában kell megtalálnia a hattyúját” (Balázs Imre Józseffel Korpa Tamás beszélget Szőcs Géza Kolozsvár-szövegeiről)


Tanulmány
58 GINTLI TIBOR: Műfaji tradíciók megidézése és funkcióváltása a Zokogó majom című regényben
67 OSZTROLUCZKY SAROLTA: Olvasói szereplehetőségek, ironikus narráció és a pénz motívuma Hajnóczy Péter A fűtő című elbeszélésében
76 BALOGH GERGŐ: A túlélés gazdaságtana (Kertész Imre: Sorstalanság)


Szemle
95 VINCZE RICHÁRD: Az élet nyelvisége, avagy a nyelviesült élet („Fényem nő: magam termelem”. Biopoétika a 20–21. századi magyar lírában, szerk. Balajthy Ágnes, Mezei Gábor)
101 BORDÁS MÁTÉ: Az ökokritika irodalomelméleti gondolkodásának határai, határátlépései (Smid Róbert: Az ökokritika dilemmái. Kortárs ökológiák az irodalom és a technológia diszkurzív metszéspontján)
105 DUNAI TAMÁS: Képregény/tudomány/kommunikáció (Enrique del Rey Cabero, Michael Goodrum, Josean Morlesín Mellado: Útmutató a képregények tanulmányozásához. Bevezető a képregénytudományba, ford. Szép Eszter)
109 BÉRES NORBERT: Szkepszis és revízió (Szilágyi Márton: A második Prométheusz. Tanulmányok a 18. századi magyar irodalomról)

Hozzászólások